UAL Diploma Estynedig Lefel 3 yn y Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu (Amser-Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae cwrs Diploma Estynedig UAL Lefel 3 mewn Celfyddydau Perfformio a Chynhyrchu yn gwrs Llawn Amser. Mae hwn wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd am ddod yn Berfformiwr, gweithio yn y diwydiant Celfyddydau Creadigol a Chynhyrchu. Mae hwn wedi’i leoli yn adran y Celfyddydau Creadigol, Gweledol a Pherfformio (CVP).

Mae’r diwydiant celfyddydau perfformio yn hynod gystadleuol a heriol ond gall fod yn hynod werth chweil. I fod yn llwyddiant yn y maes hwn, mae angen talent a phersonoliaeth arnoch chi, yn ogystal â llawer iawn o frwdfrydedd a phenderfyniad.

Yma, yng Ngrwp Colegau NPTC, rydym yn ymroddedig i ddarparu’r addysgu a’r dysgu gorau i bobl sydd am ddilyn gyrfa barhaol yn y Celfyddydau Perfformio.

Byddwch yn cael cyfle i fod yn rhan o ystod eang o weithgareddau perfformio fel rhan o Gwmni Theatr Ovation (Coleg y Drenewydd), gan ddefnyddio ein stiwdio a Theatr Hafren.

 • Gofynion Mynediad

  5 TGAU gradd A* i C, yn cynnwys Saesneg Iaith. Cymhwyster Lefel 2 perthnasol Yn ogystal â chyfweliad a chlyweliad. Mae profiad perfformio blaenorol yn ddymunol.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Gall myfyrwyr sy'n cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus wneud cais i astudio mewn ysgolion arbenigol/prifysgolion. Mae cyfleoedd gyrfa yn cynnwys: perfformio, teledu, cyfryngau, addysgu, gweinyddu'r celfyddydau.

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae'r cwrs yn darparu cyfleoedd cyffrous a heriol drwy hyfforddiant arbenigol mewn dawns, drama, canu a theatr gerddorol i'ch ymbaratoi ar gyfer gyrfa yn y diwydiant.

 • Asesiad

  Cewch eich asesu yn barhaus yn ystod y cwrs a derbyn gradd Llwyddo, Teilyngdod neu Ragoriaeth. Byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn Prosiect Mawr Terfynol, fydd yn cael ei berfformio yn Theatr Hafren.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd

Hyd y cwrs

2Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd