Partneriaid Dyfarnu

Cyflwynir ein rhaglenni addysg uwch mewn cydweithrediad â phedwar partner dyfarnu:

Prifysgol Cymru Y Drindod Saint David (UWTSD)

Ffurfiwyd Prifysgol Cymru Y Drindod Saint David (UWTSD) yn 2010 trwy uno Lampeter Prifysgol Cymru a Choleg Prifysgol y Drindod Caerfyrddin, o dan Siarter Frenhinol Lampeter ym 1828. Yn 2013, daeth Prifysgol Fetropolitan Abertawe yn rhan o UWTSD.

Prifysgol De Cymru (USW)

Mae Prifysgol De Cymru yn gymuned academaidd amrywiol o lawer o genhedloedd a chredoau, wedi’i dwyn ynghyd gan ymrwymiad ar y cyd i drawsnewid bywydau trwy wybodaeth ac addysg. Mae USW yn nodi:

“P’un a ydym yn addysgu graddedigion ar gyfer byd gwaith a diwydiant sy’n newid, neu’n darparu cyngor polisi i’r llywodraeth, yn gwthio ffiniau ymchwil gymhwysol neu’n defnyddio’r darganfyddiadau hynny i fynd i’r afael â’r dewisiadau gwych sy’n wynebu ein cymdeithas, rydym am i’n Prifysgol ychwanegu gwerth at ein cymunedau, ein heconomi, ac yn fwyaf sylfaenol, i fywydau’r rhai sy’n astudio yma. ”

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam (WGU)

Wedi’i sefydlu yn 2008 mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn chwarae rhan weithredol yn ei chymuned trwy gefnogi busnesau a sefydliadau yn y rhanbarth trwy ymchwil a thrwy brosiectau a chyrsiau cydweithredol sydd wedi’u teilwra i roi’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth i fyfyrwyr ragori yn y diwydiant o’u dewis.

Pearson

Mae cymwysterau Pearson Higher National wedi’u cyd-ddylunio gyda diwydiant, cyflogwyr a chyrff proffesiynol. Mae hyn yn caniatáu i gymwysterau Pearson roi’r sgiliau a’r wybodaeth y mae eu diwydiant yn chwilio amdanyn nhw. Bob blwyddyn, mae dros 100,000 o fyfyrwyr o dros 60 o wledydd ledled y byd, yn astudio cymhwyster Pearson Uwch Cenedlaethol ac yn dod o hyd i lwyddiant mewn astudio pellach a chyflogaeth.

Rydym yn cynnig Tystysgrifau a Diplomâu Cenedlaethol Uwch Pearson (HNCs a HNDs) mewn ystod o bynciau, gan gynnwys Amaethyddiaeth, Cyfrifiadura, Adeiladu, Peirianneg, Cerddoriaeth, Gwasanaethau Cyhoeddus a Chwaraeon.