Y Gronfa Caledi Addysg Uwch

Mae’r Gronfa Caledi Addysg Uwch yn gronfa ddewisol a weinyddir gan Wasanaethau Myfyrwyr i helpu myfyrwyr ar lefel prifysgol sy’n profi anawsterau ariannol gwirioneddol ac na ellir eu hosgoi.

Mae’r gronfa ar gael i’r rheini sy’n derbyn uchafswm y benthyciad myfyriwr a’r benthyciad / grant cynhaliaeth sydd ar gael iddynt. Am fanylion llawn cymhwysedd i gael mynediad i’r gronfa hon, cyfeiriwch at Weithdrefn y Gronfa Caledi Addysg Uwch isod. Mae ffurflen gais hefyd isod, ond argymhellir yn gryf eich bod yn ymgynghori â Gwasanaethau Myfyrwyr ar y niferoedd y manylir arnynt yn y weithdrefn cyn cwblhau cais.

Anfonwch eich ffurflen gais wedi’i chwblhau at studentsupport@nptcgroup.ac.uk

Am ragor o wybodaeth, ymwelwch â’r Tîm Cymuned Myfyrwyr AU ar Dimau Microsoft.