Dysgu

Os ydych chi am ddechrau gyrfa mewn Addysgu Ôl-16, yna gallai un o’n Tystysgrifau Proffesiynol fod y cwrs i chi. Cynigir ein cyrsiau yn rhan-amser (un diwrnod yr wythnos) yng Ngholegau Afan a’r Drenewydd ac fe’u cynhelir gan weithwyr proffesiynol profiadol yn y diwydiant. Rydym yn cynnig cwrs i’r rheini sydd â chymhwyster gradd a chwrs i’r rhai heb un, er bod y dosbarthiadau’n cael eu dysgu gyda’i gilydd.

Cyrsiau
Addysg – Tystysgrif Broffesiynol (TBA) AHO (Rhan-Amser) - Addysg Uwch a Graddau
Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg i Raddedigion (TBAR) AHO (Rhan-Amser) - Addysg Uwch a Graddau