Oes gennych chi ddiddordeb mewn hyfforddiant Arlwyo?

Bydd y cymhwyster hwn yn cefnogi amrywiaeth o swyddi yn y gegin a blaen y tŷ, megis pen-cogydd, goruchwyliwr bwyty, cynorthwyydd cegin, a staff gweini, neu swyddi tebyg.

Yn Pathways Training, rydym yn cynnig prentisiaethau mewn arlwyo a fydd yn darparu cymhwyster cydnabyddedig i ddysgwyr. Bydd y dysgwyr yn datblygu sgiliau yn y gweithle a bydd angen iddynt dreulio rhywfaint o amser yn y Coleg.

Rydym yn cynnig:

Lefel 2

Prentisiaeth Sylfaen

Gallai’r unedau gynnwys: Cynnal a chadw amgylchedd gwaith saff, hylan a diogel; coginio a chwblhau prydau cig sylfaenol; coginio a chwblhau prydau llysiau sylfaenol; paratoi, coginio a chwblhau sawsiau poeth sylfaenol; paratoi, coginio a chwblhau prydau reis sylfaenol, a llawer mwy.

Lefel 3

Prentisiaeth

Gallai’r unedau gynnwys: Cynnal diogelwch bwyd wrth baratoi, cadw a choginio bwyd; creu prydau iachach; cyfrannu at ddatblygu ryseitiau a bwydlenni; paratoi, coginio a chwblhau cynhyrchion bara a thoes cymhleth, a llawer mwy.

Mae’r prentisiaethau’n cynnwys:

 • Diploma CGC (Cymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol) mewn Coginio Proffesiynol
 • Tystysgrif mewn Egwyddorion Lletygarwch ac Arlwyo
 • Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu
 • Sgiliau Hanfodol mewn Cymhwyso Rhifau
 • Sgiliau Hanfodol mewn Cyflogadwyedd

Y llwybrau sydd ar gael

 • Gwasanaethau Lletygarwch
 • Gwasanaethau Bwyd a Diod
 • Cynhyrchu a Choginio Bwyd
 • Coginio Proffesiynol
 • Goruchwylio ac Arwain Lletygarwch

Gofynion mynediad

Mae’n rhaid i’r dysgwyr:

 • Fod yn byw neu’n gweithio yng Nghymru
 • Fod yn gyflogedig am o leiaf 16 awr bob wythnos drwy gydol y brentisiaeth.

Mae’n rhaid i bob dysgwr gael asesiad cychwynnol.

At beth y bydd y cymhwyster yn arwain?

Ar ôl cwblhau pob lefel, caiff y dysgwyr symud ymlaen at:

 • Oruchwylio ac Arwain Lletygarwch
 • Cymwysterau arbenigol