Arlwyo a Lletygarwch, Amaethyddiaeth

Arlwyo a Lletygarwch

Mae’r diwydiant lletygarwch yn un o’r crefftau mwyaf yn y DU, gyda chyfoeth o gyfleoedd gwaith. Mae’r rhain yn cynnwys gwasanaeth bwyd a diod, rheoli gwestai, rheoli digwyddiadau, rheoli bwytai, cogyddion pobyddion a patisserie, arlwyo contractau, datblygu cynnyrch, a gweithgynhyrchu bwyd.

Bydd myfyrwyr yn ennill cysylltiadau cryf â chyflogwyr ac yn cael eu haddysgu gan staff profiadol sy’n gymwys ym mhob agwedd ar y proffesiynau lletygarwch a’r celfyddydau coginio.

Amaethyddiaeth

Wedi’i lleoli yng Ngholeg y Drenewydd, mae’r adran Amaeth yn gweithredu fferm ddefaid ac eidion ucheldir sy’n gweithio 350 erw. Mae dysgu ar Fferm Fronlas yn caniatáu i’n myfyrwyr ennill profiad ymarferol a gwybodaeth academaidd o weithio yn y diwydiant amaethyddol. Rydym yn darparu addysg mewn dulliau ffermio ac amaethyddol i bawb, p’un a ydych chi’n newydd i’r diwydiant neu’n brofiadol yn y diwydiant. Yn fwy na hynny, mae Ffermlas Farm yn darparu ystafelloedd dosbarth pwrpasol yn ogystal â gweithdai, gwartheg a defaid a chyfleusterau trin.

Mae gan ddarlithwyr wybodaeth aruthrol o’r datblygiadau diweddaraf mewn systemau cynhyrchu. Mae’r ddarpariaeth yn cynnig cyfleoedd ystad, cadwraeth a chyfleoedd arallgyfeirio, gan wneud y fferm yn adnodd ymarferol hanfodol i bob myfyriwr ar y tir. Mae cwblhau cwrs amaeth yn cynnig ystod o ddewisiadau amgen ymarferol gan gynnwys rheolwr fferm, arwerthwr, cynrychiolydd bwyd anifeiliaid, swyddog cynghori, arbenigwr ffermio, asiant tir, arolygydd fferm, ac ymgynghorydd adran amaeth.

 

Cyrsiau
Amaethyddiaeth – HND (Amser-Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Rheoli Lletygarwch a’r Celfyddydau Coginio – HNC (Rhan Amser) - Addysg Uwch a Graddau
Rheoli Lletygarwch a’r Celfyddydau Coginio – HND (Amser-Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Rheoli Lletygarwch a’r Celfyddydau Coginio BA (Anrh) (Amser-Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Rheoli Lletygarwch a’r Celfyddydau Coginio BA (Anrh) (Amser-Llawn) - Addysg Uwch a Graddau