Lefel A a Diploma Uwch

Byddwch yn 16 oed pan fyddwch chi’n gwneud cais am eich fisa:

 • Proffil ysgol uwchradd dda sy’n cyfateb i Lefel 2 y DU
 • Adroddiad ysgol da
 • Rhywfaint o brofiad blaenorol o’r pwnc
 • UKVI IELTS 5.5 (lleiafswm o 5.5 ym mhob categori)
 • Rhaid i chi hefyd fodloni unrhyw ofynion mynediad penodol yn y rhaglen lle bo hynny’n berthnasol

Rhaglen Sylfaen Ryngwladol

Byddwch yn 17 oed pan fydd eich cwrs yn cychwyn ac wedi:

 • Proffil ysgol uwchradd dda sy’n cyfateb i Lefel 2/3 y DU
 • Adroddiad ysgol da
 • Rhywfaint o brofiad blaenorol o’r pwnc
 • UKVI IELTS 5.5 (lleiafswm o 5.5 ym mhob categori)
 • Rhaid i chi hefyd fodloni unrhyw ofynion mynediad penodol yn y rhaglen lle bo hynny’n berthnasol

RHAGLENNI ADDYSG UWCH PEARSON

Rhaid i chi fod yn 18 oed a rhaid i chi:

 • bod â phroffil ysgol uwchradd dda sy’n cyfateb i Lefel 3 y DU
 • cael adroddiad ysgol da
 • bod â rhywfaint o brofiad blaenorol o’r pwnc
 • wedi sicrhau UKVI IELTS 5.5 (lleiafswm o 5.5 ym mhob categori)
 • hefyd yn cwrdd ag unrhyw ofynion mynediad penodol yn y rhaglen lle bo hynny’n berthnasol