Rydym yn sylweddoli pa mor bwysig yw cael lle diogel a chyfforddus i fyw ynddo. Dewisir ein llety teulu gwesteiwr yn ofalus.

Mae ein holl Fyfyrwyr Rhyngwladol yn byw gyda llety teuluol lletyol os ydych chi’n dod i’r DU am y tro cyntaf. Bydd byw gyda theulu yn eich helpu i ddysgu popeth am fywyd teuluol Prydain ac yn rhoi cyfle i chi ymarfer eich Saesneg ar yr un pryd. Hyd yn oed pe byddai’n well gennych chi fyw ar eich pen eich hun, bydd byw gyda theulu am yr ychydig fisoedd cyntaf yn eich helpu i ymgartrefu ac addasu i’ch bywyd newydd yn y DU.

Bydd eich teulu Homestay yn darparu ystafell gyffyrddus a chynnes i chi a lle i astudio – fel arfer, bydd gennych fynediad band eang i’r Rhyngrwyd o’ch cartref. Bydd eich teulu yn darparu brecwast, pryd gyda’r nos trwy gydol yr wythnos a’ch holl brydau bwyd ar y penwythnos.

Bydd gennych fynediad llawn ac agored i gyfleusterau golchi a golchi dillad. Ond yr un mor bwysig, bydd eich teulu’n eich trin fel aelod go iawn o’r teulu, ac os ydych chi’n dymuno derbyn, byddant yn eich cynnwys mewn ymweliadau a digwyddiadau teuluol – byddant yn teimlo fel eich ‘ail’ deulu yn gyflym.

Fel y byddech chi’n ei ddisgwyl, fel eich cartref eich hun, byddwch chi’n byw yn ôl rheolau’r tŷ ac yn dangos parch i’r teulu. Mae’n brofiad diwylliannol gwych a byddwch chi’n dysgu cymaint am y diwylliant lleol – profiad bywyd na fyddwch chi byth yn ei anghofio!

Yn amodol ar argaeledd gwesteiwyr Homestay.