BYDDWCH YN GREADIGOL… GYDA GYRFA MEWN CELF, CREFFT NEU DDYLUNIO

Yng Ngrŵp Colegau NPTC, byddwn yn eich helpu, eich cefnogi a rhoi arweiniad i chi ar eich ffordd i ddod yn rhan o’r sector deinamig hwn sy’n symud yn gyflym.

Rydym yn cynnig y cyrsiau Celf a Dylunio canlynol; Safon UG/U: Dylunio 3D, Celfyddyd Gain, Cyfathrebu Graffig, Ffotograffiaeth a Thecstilau. Ymhlith y cyrsiau galwedigaethol mae’r Diploma Lefel 2 a’r Diploma Estynedig mewn Celf a Dylunio. Os bydd myfyrwyr yn penderfynu astudio un o’r cyrsiau hyn, cânt eu haddysgu’r holl feysydd celf a dylunio a addysgir ar Safon UG/U yn ogystal â chael darlithoedd pwrpasol mewn Astudiaethau Hanesyddol a Chyd-destunol. Os ydych yn 18 mlwydd oed neu’n hŷn, gallwch wneud cais am y cwrs cyn-radd Sylfaen Celf a Dylunio (1 flwyddyn) a fydd yn eich paratoi ar gyfer cwrs gradd arbenigol.

Os ydych yn penderfynu astudio Celf a Dylunio gyda ni bydd angen ymrwymiad a dyfalbarhad yn ogystal â chreadigrwydd, llygad am siâp a lliw ac ymwybyddiaeth ofodol da arnoch.

Mae’r rhan fwyaf o’n darlithwyr yn artistiaid gweithredol felly byddwch yn dysgu gan y rhai sy’n dal i chwarae rhan weithredol yn y sector diwydiannau creadigol. Yng Ngrŵp Colegau NPTC, byddwn yn rhoi cyfle i chi archwilio eich talent greadigol bersonol yng nghyd-destun maes diwylliannol ehangach ac i’w llywio, ei newid, a gwneud gwahaniaeth.

Beth am drafod swyddi? Gall gyrfa mewn Celf a Dylunio gwmpasu llawer o feysydd arbenigol gwahanol a dyma ychydig ohonynt: Artistiaid Cain, Crefftwyr Dylunio, Dylunwyr Graffig, Penseiri, Dylunwyr Cynnyrch, Dylunio Propiau a Setiau, Addysgu ac Addysg, treftadaeth celfyddydau a dylunio gofodol, mewnol a thirwedd.