MYNEGI EICH HUN … GYDA GOFAL MEWN CELF A DYLUNIO

Os dewiswch astudio un o’n cyrsiau Celf a Dylunio, byddwn yn eich helpu, eich cefnogi a’ch tywys ar eich ffordd i ddod yn rhan o’r sector deinamig hwn sy’n symud yn gyflym iawn.

Rydym yn cynnig y cyrsiau Celf a Dylunio canlynol Lefelau UG / A: Dylunio 3D, Celf Gain, Cyfathrebu Graffig, Ffotograffiaeth a Thecstilau. Mae ein cyrsiau galwedigaethol yn cynnwys Diploma Lefel 2 UAL a Diploma Estynedig mewn Celf a Dylunio. Os penderfynwch astudio un o’r cyrsiau hyn, cewch yr holl feysydd celf a dylunio a addysgir ar Lefel UG / Safon Uwch yn ogystal â derbyn darlithoedd pwrpasol mewn Astudiaethau Hanesyddol a Chyd-destunol.

Ar ôl cwblhau Diploma Estynedig Lefel 3 neu Lefel A mewn pynciau creadigol perthnasol, gallwch symud ymlaen i’n Diploma Sylfaen Lefel 3/4 arbenigol mewn Celf a Dylunio, sydd wedi’i gynllunio’n benodol i baratoi myfyrwyr ar gyfer Addysg Uwch neu brentisiaeth yn y Diwydiant Creadigol. .

Os dewiswch ddilyn llwybr y Celfyddydau Creadigol, rydym yn argymell eich bod yn ymchwilio’n drylwyr i’r cyfuniad gorau o bynciau Safon Uwch neu’n dilyn cwrs galwedigaethol.

Cliciwch y botwm isod i ddysgu mwy am y cyfleoedd gyrfa sydd ar gael yn y Diwydiannau Creadigol:

Sgiliau Creadigol a Diwylliannol

Er mwyn llwyddo yn ein cyrsiau arbenigol ac i greu gyrfa lwyddiannus yn y Diwydiannau Creadigol mae angen i chi fod yn ymroddedig, yn weithgar, yn dangos sgiliau datrys problemau a gwytnwch.

Mae’r rhan fwyaf o’n Darlithwyr yn artistiaid gweithredol, felly byddwch chi’n dysgu gan y rhai sy’n chwarae rhan weithredol yn y sector diwydiannau creadigol. Byddwn yn rhoi cyfle i chi archwilio’ch talent greadigol bersonol yng nghyd-destun arena ddiwylliannol ehangach a’i siapio, ei newid, a gwneud gwahaniaeth