CERDDWCH I MEWN I’R SBOTOLAU…GYDA GYRFA YN Y CELFYDDYDAU PERFFORMIO

Gyda safonau uchel, staff proffesiynol a chyfleusterau â chyfarpar ardderchog, os byddwch yn astudio’r Celfyddydau Perfformio yng Ngrŵp Colegau NPTC dyma’r lle perffaith i chi ddatblygu eich potensial yn broffesiynol ac yn bersonol. Byddwch yn dysgu gan staff sydd wedi gweithio yn y diwydiant celfyddydau perfformio a gan y rheini sy’n dal i fod yn perfformio’n broffesiynol. Cewch gymorth ac arweiniad da er mwyn paratoi eich hun ar gyfer y byd y diwydiant celfyddydau perfformio. Ymhlith y dewisiadau Safon U mae Drama ac Astudiaethau Theatr, Dawns a Cherddoriaeth. Mae’r cyrsiau amser llawn yn cynnwys Dawns, Celfyddydau Perfformio a Cherddoriaeth o Lefel 2 i Ddiploma Cenedlaethol Uwch.

Mae Academi Cerddoriaeth Grŵp NPTC yn caniatáu cyfle i ddarpar fyfyrwyr astudio o Gerddoriaeth Lefel 2 (cwrs blwyddyn) yr holl ffordd i’r Diploma Cenedlaethol Uwch mewn Cerddoriaeth. Mae’r cyfleoedd allgyrsiol a hyfforddiant yn helaeth ar gyfer ein myfyrwyr ac yn cynnwys; Cerddorfa, Band Ffync, Ensemble Pres, Ensemble Lleisiol/Côr, Ensemble Llinynnol, Ensemble Chwythbrennau, Theori uwch hyd at a thu hwnt i Radd 8 ABRSM a pharatoi ar gyfer Rhydychen a Chaergrawnt. Yn aml mae ymarferion ychwanegol. Rydym yn perfformio tair prif gyngerdd y flwyddyn o leiaf gyda’r elw o ddwy ohonynt yn mynd i elusennau. Rydym yn cymryd rhan yn yr Wyl Genedlaethol Music for Youth – sef y digwyddiadau Rhanbarthol a Chenedlaethol yng Nghasnewydd a Birmingham ac mae llawer o’r cerddorion yn cael cyfleoedd i berfformio fel unawdwyr mewn amrywiaeth o gystadlaethau eraill megis cystadleuaeth Sefydliad Cerddoriaeth Abaty Margam, cystadleuaeth Roger Chilcott, yr Urdd ac fel rhan o ensembles yng Ngŵyl Cerddorion Ifanc Abertawe.

Mae gan GWMNI DAWNS LIFFT un nod… i hyrwyddo ethos dawns proffesiynol o fewn amgylchedd coleg ac ar gyfer pob myfyriwr sy’n ddigon ffodus i gael cynnig lle yn y cwmni i’w gwthio i gyflawni eu gorau glas. Mae cwmni dawns LIFFT yn cynnig amrywiaeth o arddulliau dawns a chyfleoedd i berfformio. Cynhelir clyweliadau bob tymor yr hydref ac maent yn agored i holl fyfyrwyr y coleg, a gall darpar fyfyrwyr wneud cais i ymuno ag Academi Dawns LIFFT.

Beth am drafod swyddi? Mae swyddi yn y diwydiant cerddoriaeth yn cynnwys: Therapydd Cerddoriaeth, Cerddor, Athro, Gweithiwr Celfyddydau Cymunedol, Cynhyrchydd Radio, Rheolwr Digwyddiadau, Gweinyddwr Celfyddydau, Technegydd Sain. Yn y Celfyddydau Perfformio, gall swyddi gynnwys: therapydd corfforol, cyfarwyddwr theatr, Gweithiwr celfyddydau cymunedol, Seicotherapydd Symud, Hyfforddwr Personol, Gweinyddwr y Celfyddydau, Perfformiwr, Rheolwr Llwyfan a Therapydd Drama.