HIT Y NODIADAU HAWL … GYDA GOFAL MEWN CERDDORIAETH

Mae cerddoriaeth yn ddewis gwych i fyfyrwyr sy’n chwilio am ffyrdd i fynegi eu hunain.

Mae’r cyrsiau’n ymdrin â phob ffurf gerddorol, gan roi cyfle i fyfyrwyr gael dealltwriaeth eang o arddull greadigol eu hunain.

Yn anad dim, mae myfyrwyr cerdd yn dalentog iawn ac yn llawn cymhelliant. Mae’r ddau yn rhinweddau y byddwch chi’n eu dysgu tra ar eich taith i ddod yn arlunydd.

Ar ben hynny, bydd myfyrwyr yn dysgu drostynt eu hunain gan ddarlithwyr profiadol sy’n arbenigo yn y sector creadigol.

Ein bwriad yw rhoi cyfle i chi archwilio’ch talent unigryw ac, yn y bôn, gwneud gwahaniaeth.