ANELWCH YN FYD-EANG…GYDA GYRFA YN Y CYFRYNGAU A CHYHOEDDI

Mae sector y cyfryngau a chyhoeddi wedi tyfu fel diwydiant dros y degawd diwethaf oherwydd effaith technolegau newydd.

Felly sut y gallwch chi chwarae eich rhan? Yng Ngrŵp Colegau NPTC, mae myfyrwyr yn dysgu i ysgrifennu, cyfarwyddo, saethu, cymysgu a golygu ffilmiau, fideos cerddoriaeth, hysbysebion a rhaglenni dogfen yn defnyddio camerâu digidol ac ystafelloedd golygu digidol.

Mae pynciau Safon UG/U yn cynnwys Astudiaethau Ffilm ac Astudiaethau’r Cyfryngau neu gallwch ddilyn cwrs galwedigaethol amser llawn, yn cynnwys y Diploma Lefel 2 a’r Diploma Estynedig mewn Cynhyrchu’r Cyfryngau Creadigol a Thechnoleg. Rydym hefyd yn cynnig Diploma Lefel 3 a Diploma Estynedig yn y Celfyddydau Cynhyrchu. Mae ein partneriaethau parhaus ag arbenigwyr yn y diwydiant yn galluogi myfyrwyr i gael profiad gwaith gwych.

Mae astudio’r Cyfryngau yng Ngrŵp Colegau NPTC yn rhoi’r rhyddid i fyfyrwyr i fod yn greadigol a’r offer technegol a deallusol i gyflawni ar y lefel uchaf.

Beth am drafod swyddi? Bydd angen i chi gyfuno eich penderfyniad personol eich hun a’ch cymhwyster, fydd yn eich helpu i lwyddo yn y diwydiannau creadigol cystadleuol. Ymhlith yr opsiynau swyddi: Cynlluniwr cyfryngau, Arbenigwr amlgyfrwng, Ymchwilydd Rhaglenni, Swyddog cysylltiadau cyhoeddus, Rhedwr, Rheolwr Cyfryngau Cymdeithasol, Cynhyrchydd Teledu/Ffilm, Rheolwr Cynnwys y We.

DILYNWCH NI AR GYFRYNGAU CYMDEITHASOL

FacebookNewtown College Media