Sioe Gomedi ar gyfer Comic Relief

Daeth myfyrwyr yng Ngholeg Bannau Brycheiniog (Rhan o Grŵp Colegau NPTC) o hyd i ffordd wahanol iawn i ddathlu Comic Relief eleni.

Cynhaliodd y myfyrwyr sioe gomedi a chwis ar-lein i godi arian at yr achos teilwng hwn.

The money raised by Comic Relief has given support to 105.6 million people living in poverty, not only across the UK but also around the globe. 14.3 million people have benefited in the UK, along with 91.3 million people internationally.

Er ei fod yn cael ei ddathlu’n wahanol eleni, ni wnaeth hynny atal myfyrwyr rhag mynd i hwyl y digwyddiad, ac roedd yn gyfle perffaith i weld ffrindiau na chawsant eu gweld ers cryn amser.

Ychwanegodd Paul Evans, darlithydd astudiaethau sylfaen yn y coleg: “Nid yn unig roedd y myfyrwyr yn cael hwyl ac ychydig o normalrwydd, yn bwysicaf oll roeddem yn gallu codi arian at achos gwych.”

Da iawn i bawb a gymerodd ran!