Gŵyl Jazz Aberhonddu i gynnal ‘Diwrnod Blasu’ ym mis Mehefin efo Cymorth Grŵp Colegau NPTC

Mae tîm Gŵyl Jazz Aberhonddu (BJF) hyd yn oed yn fwy eleni wrth i drefnwyr yr Ŵyl, Clwb Jazz Aberhonddu, ymuno â Choleg Bannau Brycheiniog (rhan o Grŵp Colegau NPTC). Trwy set arloesol o gytundebau, mae’r Ŵyl yn darparu cyfleoedd gwaith gwerthfawr i fyfyrwyr, tra’n elwa o’u sgiliau a’u gwybodaeth ym maes busnes, y cyfryngau, cerddoriaeth a rheoli digwyddiadau. Mae’r gwaith hwn yn cynnwys Diwrnod Blasu Gŵyl Jazz yn Aberhonddu ddydd Iau 9 Mehefin, a fydd yn cynnwys cerddoriaeth awyr agored ac yn hyrwyddo rhaglen yr Ŵyl sydd ar ddod ym mis Awst.

Mae staff a myfyrwyr (yn y llun) o Goleg Bannau Brycheiniog wedi bod yn brysur yn cydweithio ar Gŵyl Jazz Aberhonddu ers sawl mis. Mae myfyrwyr Addysg Uwch sy’n astudio gradd Busnes, Rheolaeth a TG y Coleg wedi gwirfoddoli eu hamser trwy ddylunio a chyflwyno diweddariadau i wefan yr Ŵyl Jazz. Yn y cyfamser, mae’r cyfle i gydweithio ar ddigwyddiad yn gweithio’n dda gyda chwrs BTEC Busnes a’r Gyfraith y Coleg, y mae ei fyfyrwyr yn hyrwyddo ac yn rheoli digwyddiad bob blwyddyn ar gyfer eu gwaith cwrs. Eleni, y digwyddiad hwnnw yw Diwrnod Blasu’r Ŵyl Jazz.

Rhwng 11am a 4pm ddydd Iau 9fed Mehefin, bydd y Diwrnod Blasu yn cynnal cerddoriaeth awyr agored yn Y Cwtch, Heol Gouesnou, Aberhonddu. Ar y llwyfan fydd band Ensemble Jazz y Coleg, sy’n llawn cyffro i chwarae o flaen cynulleidfa werthfawrogol ar ôl y pandemig. Bydd Clwb Jazz Aberhonddu hefyd yn bresennol ac yn gweithio gyda’r Coleg i ddosbarthu rhaglenni’r Ŵyl ym mis Awst a chymryd rhoddion ar gyfer yr Ŵyl drwy arian parod a chod QR a grëwyd gan y myfyrwyr.

Mae myfyrwyr Busnes a’r Gyfraith y Coleg hefyd wedi dylunio poster llawn gwybodaeth a fideo i arddangos hanes Jazz Aberhonddu. Bydd yr olaf yn cael ei ddangos ar sgrin arddangos enfawr trwy gydol y Diwrnod Blasu i dynnu pobl i mewn i sioe wirioneddol aml-gyfrwng.

Ar gyfer y fideo arddangos, mae Tantrwm Digital Media, cwmni cynhyrchu fideo a ffrydio byw Cymreig arobryn, wedi ymuno â Chlwb Jazz Aberhonddu a’r Coleg a nhw fydd yn darparu’r sgrin. Hoffai’r Clwb Jazz a’r Coleg ddiolch i Tantrwm am y sgrin a diolch i Ymddiriedolaeth Audrey Tyler a Chyngor Tref Aberhonddu am y grantiau a ddyfarnwyd ganddynt i Glwb Jazz Aberhonddu i ddarparu adnoddau ar gyfer agweddau o’r Diwrnod Blasu.

I bobl sydd am wybod am arlwy Gŵyl Jazz Aberhonddu ar gyfer mis Awst, bydd tîm yr Ŵyl yn cyhoeddi hyn yn fuan. Bydd rhaglenni Gŵyl Awst a nwyddau eraill ar gael yn y Diwrnod Blasu. Ar gyfer cyhoeddiadau sydd ar ddod, gall pobl hefyd ymweld â  www.breconjazz.org

Yn y cyfamser, gall unrhyw ddarpar fyfyrwyr Grŵp Colegau NPTC wneud cais nawr ar-lein neu gofrestru ar gyfer noson agored yn www.nptcgroup.ac.uk.

Dywedodd Romina West, tiwtor yn yr ysgol Busnes, Twristiaeth a Rheolaeth yng Ngholeg Bannau Brycheiniog:

“Mae ein holl staff a myfyrwyr Busnes a’r Gyfraith yn wirioneddol fwynhau cynllunio’r Diwrnod Blasu ar gyfer Mehefin 9fed. Mae ein myfyrwyr gradd ar gyfer BA Busnes, Rheolaeth a TG hefyd wedi bod yn wych; yn gwirfoddoli eu hamser drwy gynnig diweddariadau i wefan yr Ŵyl.”

“Rydym yn ddiolchgar iawn i dîm Jazz Aberhonddu am eu holl gefnogaeth a brwdfrydedd hyd yn hyn.”

Meddai Kelyn Williams, myfyriwr BTEC Busnes a’r Gyfraith yng Ngholeg Bannau Brycheiniog:

“Mae pawb yn ein dosbarth Busnes a’r Gyfraith yn meddwl bod gweithio gyda’r Ŵyl Jazz yn llawn hwyl, ac yn dda ar gyfer ein gwaith cwrs. Rydym yn ennill llawer o brofiad newydd yn yr ystafell fwrdd ac wrth gynllunio digwyddiad. Rydyn ni’n chwarae rolau mewn Rheolaeth, Marchnata, Cyllid ac Iechyd a Diogelwch.”

“Diolch i’r tîm o Glwb Jazz Aberhonddu ac i’n tiwtoriaid, Romina, Robin a Michelle, am eu holl gymorth. Rwy’n meddwl ein bod ni wedi dod â rhai syniadau cŵl iawn i’r Jazz.”

Dywedodd Sharon, Lynne & Roger, trefnwyr Clwb Jazz Aberhonddu: “Roedd staff y Coleg yn wirioneddol frwdfrydig am gydweithio pan gyfarfuom â nhw yr hydref diwethaf i drafod y syniad yn gyntaf. Mae’r digwyddiad hwn yn rhoi cyfle i drigolion lleol, ymwelwyr a busnesau ddod draw i ‘Flasu Jazz Aberhonddu’ am ddiwrnod.”

“Mae cyfranogiad myfyrwyr o’r Coleg wedi bod yn drawiadol iawn ac rydym wedi mwynhau gweithio gyda phobl ifanc mor dalentog yn fawr.”