CAEL SYMUD … GYDA GOFAL MEWN DAWNS

Mae dawns yn ddewis gwych i fyfyrwyr sy’n chwilio am ffyrdd i fynegi eu hunain.

Dyluniwyd y cyrsiau hyn ar gyfer myfyrwyr sydd am symud ymlaen i ysgol neu brifysgol hyfforddi dawns arbenigol; i’r rhai sy’n benderfynol o gyflawni gyrfa yn y diwydiant celfyddydau perfformio. Mae’r hyfforddiant arbenigol ar draws pob arddull ddawns yn canolbwyntio ar sgiliau technegol, creadigol, a pherfformio gyda’r bwriad o feithrin y dawnsiwr ‘amlddisgyblaethol’. Dylai myfyrwyr ddisgwyl cymryd rhan mewn amrywiaeth o berfformiadau dawns byw a phrosiectau cysylltiedig â diwydiant, gan gynnwys arddangosfa cwmni diwedd blwyddyn yng Nghanolfan Gelf Nidum.

One Vision Dance Company yw’r term cyfunol a ddefnyddir ar gyfer myfyrwyr ar y cwrs ac fe’i defnyddir i ddod â’r dysgu yn fyw mewn lleoliad galwedigaethol. Bydd myfyrwyr ar y cwrs yn cael cyfleoedd i hyfforddi gyda Chwmni Dawns LIFT, Fairytale Productions, a gweithwyr proffesiynol y diwydiant, gyda’r bwriad o ddatblygu agweddau gweithio proffesiynol mewn amgylchedd addysgol. Bydd y cwrs yn meithrin ac yn datblygu doniau’r myfyrwyr, gan bwysleisio pwysigrwydd ymarfer dawnsio diogel wrth hyfforddi.

Mae darlithoedd Blwyddyn 1 yn cynnwys;

 • Cwmni Dawns Un Golwg
 • Gweithdy Perfformio
 • Busnes Celfyddydau Perfformio
 • Dawns Jazz
 • Egwyddorion Coreograffig
 • Datblygu Techneg Bale Clasurol
 • Datblygu Techneg Dawns Gyfoes
 • Byrfyfyrio Dawns
 • Arddulliau Dawns Masnachol
 • Tap Dawns
 • Dawns Gymunedol
 • Dawns Fyd-eang

Mae darlithoedd Blwyddyn 2 yn cynnwys;

 • Cwmni Dawns Un Golwg
 • Cyd-destun Hanesyddol Perfformiad
 • Dawnsio Coreograffi
 • Cymhwyso Techneg Bale Clasurol
 • Cymhwyso Techneg Dawns Gyfoes
 • Dawns Jazz
 • Dawns Tap
 • Arddulliau Dawns Masnachol
 • Byrfyfyrio Dawns
 • Ymchwiliad Dawns Unigol
 • Menter a Chyflogaeth mewn Dawns