Ar frig y Dosbarth

Roedd lle ar frig y dosbarth i fyfyriwr Coleg Bannau Brycheiniog Prys Eckley, a gyflawnodd rhagoriaeth serennog driphlyg mewn gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff.

Drwy gydol y ddwy flynedd a astudiodd Prys yn y Coleg, bu’n ymdrin â phynciau fel seicoleg, anatomeg a ffisioleg, a chyflawnodd farciau llawn ym mhob un ohonynt. Drwy gydol y cwrs cynhyrchodd Prys waith ysgrifenedig i safon uchel yn ogystal â rhagori yn y modiwlau ffisegol.

Pan ofynnwyd iddo beth oedd hoff ran Prys o’r cwrs, dywedodd: “Yr elfen profiad gwaith, cefais weithio gyda’r gymuned yn yr ysgol gynradd leol, Mount y Street lle fe wnes i hyfforddi a thiwtora myfyrwyr ar sut i hyfforddi yn ogystal ag addysgu addysg gorfforol iddyn nhw.”

Cynigiwyd lle i Prys ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd lle bydd yn mynd ymlaen i astudio Addysg Chwaraeon ac Iechyd. Daeth Prys, a oedd yn fodel rôl ardderchog i bawb yng Ngholeg Bannau Brycheiniog, yn llysgennad chwaraeon i’r Coleg lle bu’n hyrwyddo ymarfer corff i’w gyd-fyfyrwyr, gan ei helpu i fagu hyder a gwybodaeth a ddangoswyd yn ei waith.

Roedd Prys yn gallu rhoi cynnig ar bethau nad oedd byth wedi credu y gallai eu gwneud ar ôl dod i’r coleg. Llwyddodd i feithrin ei hyder a throsglwyddo ei wybodaeth i eraill. Yn ogystal â siarad cyhoeddus, roedd yn gallu arwain ei sesiynau ei hun.

Dywedodd: “Rwyf wedi gweld bod fy nealltwriaeth o chwaraeon wedi cynyddu’n fawr, gan fy ngalluogi i ddeall tactegau a seicoleg chwaraeon. Rwy’n teimlo, ers i mi ddechrau fy nghwrs, bod fy ngallu i chwarae rygbi wedi gwella o ganlyniad i’r gwell dealltwriaeth hon a gobeithio y bydd yn fy ngwneud yn fwy addas ar gyfer hyfforddi, gwaith ffisiotherapydd neu swydd arall sy’n gysylltiedig â chwaraeon yn y dyfodol.”

Dymunwn y gorau i Prys yn ei fenter nesaf a’i longyfarch ar ei ganlyniadau rhagorol.