Llwyddiant Sam yn ffynnu

Roedd Sam Vaughan, myfyriwr Garddwriaeth Coleg Bannau Brycheiniog, yn cael gafael ar swydd diolch i’r sgiliau a ddysgodd yn ystod y Cwrs Lefel 1.

Dechreuodd y plentyn 24 oed ei swydd newydd yng Nghanolfan Arddio’r Fenni yn ddiweddar ar ôl cael profiad gwerthfawr o’r cwrs Garddwriaeth a astudiodd yn y Coleg gan gynnwys sgiliau tyfu, rhannu planhigion a hau hadau. Roedd aseiniadau damcaniaethol yn cynnwys dylunio gerddi, anatomeg planhigion ac adnabod planhigion.

Mae Canolfan Arddio’r Fenni, busnes teuluol a sefydlwyd dros 60 mlynedd yn ôl, yn ganolfan arddio gyda gwahaniaeth, am fod ganddynt gysylltiad cryf iawn â thyfu o hyd, fel y gwelir yn eu planhigfa weithredol.  Fei’i lleolir yng nghysgod Mynydd Blorenge yng nghefn gwlad De Cymru lle y gallwch fwynhau’r golygfeydd sy’n denu ymwelwyr ar bob tu, ar yr un pryd â mwynhau detholiad mawr o gynhyrchion planhigion.

Mae Sam wedi cael cyfle i fanteisio i’r eithaf ar ei sgiliau a ddatblygwyd ym mlwyddyn gyntaf ei astudiaethau yn y Coleg i gael gafael ar swydd fel planhigwr.

Dywedodd Sam: “Mae’r Coleg wedi rhoi’r fantais i mi sicrhau swydd o fewn y diwydiant garddwriaethol drwy roi’r hyder a’r wybodaeth i mi geisio swydd ac o ganlyniad i argymhelliad fy nhiwtoriaid, Simon Penn a Richard Williams ac ni fyddwn wedi sicrhau’r swydd hebddynt.”

Drwy gydol y cwrs aseswyd Sam drwy aseiniadau ymarferol a damcaniaethol.

Ychwanegodd: “Fe wnes i ddod o hyd i’r cwrs drwy wefan Grŵp Colegau NPTC. Mae’r Coleg wedi fy nghefnogi ym mhob agwedd ar fy addysg, gan gynnwys ailsefyll fy TGAU a darparu cymorth academaidd ychwanegol pan oedd ei angen arnaf. ”

Mae Sam yn mynd ymlaen i ddweud: “Mae’r Coleg wedi bod yn allweddol yn y cymorth y mae wedi’i ddarparu wrth i mi fynd ar drywydd fy ngyrfa. Heb wybodaeth ac ysbrydoliaeth fy nhiwtoriaid, ni fyddwn wedi dod mor bell â hyn. ”

Llongyfarchiadau Sam!

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ardd Canolfan Arddio Abergavenny yma: Cliciwch am fwy