Adnoddau Corfforol

Cyflwyniad

Yn aml, mae sefydliadau yn berchenogion tir ac eiddo sylweddol drwy eu hawl eu hunain. Mae’r dosbarthiadau yn yr adran hon yn cwmpasu gwybodaeth ar lefel strategol sy’n ymwneud â gwaith y sefydliad o reoli ei adnoddau corfforol. Gallai gwybodaeth sy’n darparu manylion penodol am gynlluniau’r sefydliad yn y dyfodol i newid ei ystâd (e.e. cynigion i brynu eiddo ychwanegol) fod wedi’i heithrio rhag cael ei datgelu lle byddai’r fath ddatgeliad yn niweidio buddiannau masnachol y sefydliad.

4.1 Ystadau

Disgrifiad:
Mae’r dosbarth hwn yn cynnwys gwybodaeth sy’n ymwneud ag amrywiaeth eang o faterion ynghylch Cyflogaeth a Chysylltiadau Gweithwyr.