Cyflwyniad

Mae sefydliadau yn aml yn berchnogion tir ac eiddo sylweddol ynddynt eu hunain. Mae dosbarthiadau yn yr adran hon yn ymdrin â gwybodaeth ar lefel strategol sy’n ymwneud â rheolaeth y sefydliad o’i adnoddau corfforol. Gall gwybodaeth sy’n darparu manylion penodol am gynlluniau’r sefydliad yn y dyfodol i newid ei ystâd (e.e. cynigion i brynu’r eiddo ychwanegol) gael ei heithrio rhag cael ei datgelu lle byddai datgeliad o’r fath yn niweidio buddiannau masnachol y sefydliad.

4.1 Ystadau

Disgrifiad:

Mae’r dosbarth hwn yn cynnwys y wybodaeth ganlynol:

Strategaeth Ystadau Papur Am ddim
Strategaeth Gaffael
(Croesgyfeiriad i Adran 2.1)
 Papur Am ddim
Polisi a Gweithdrefnau Caffael
(Croesgyfeiriad at Adran 2.2)
 Papur Am ddim
Manyleb Glanhau  Papur Am ddim
Manyleb Cynnal a Chadw Tiroedd  Papur Am ddim
Strategaeth Rheoli Risg
(Croesgyfeiriad at Adran 2.2)
 Papur Am ddim
Llawlyfr Rheoli Ystadau ELWa
(Cyfeiriwch www.elwa.org.uk)
 Papur Am ddim
Cofnodion Pwyllgor Pwyllgor Iechyd a Diogelwch
Gweithgor Ystadau
Pwyllgor Rheoli Gofod (Bydd cofnodion ar gael yn dilyn eu cymeradwyo yn y cyfarfod nesaf a drefnwyd. Dim ond ar gyfer cyfarfodydd a gynhelir ar neu ar ôl 1 Ionawr 2004 y bydd cofnodion yn cael eu cyhoeddi fel mater o drefn).
 Papur Am ddim