Cyflwyniad

Mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth sy’n ymwneud â rheoli addysgu a dysgu o fewn y sefydliad, gan gynnwys mecanweithiau ar gyfer adolygu a sicrhau ansawdd yr addysgu a ddarperir.

Disgrifiad:

Mae’r dosbarth hwn yn cynnwys gwybodaeth am y dyddiadau tymor ar gyfer y flwyddyn academaidd gyfredol yn ogystal â blynyddoedd academaidd y dyfodol (hyd y gwyddys) a’r Strategaeth Addysgu, Dysgu ac Asesu.

Strategaeth Addysgu, Dysgu ac Asesu

 

Papur Am ddim
Dyddiadau Tymor Papur Am ddim