Academi Gerddoriaeth

GWEITHGAREDDAU ALLGYRSIOL:

Cerddorfa, Band Ffync, Band Stryd Cajun
Ensemble Jazz, Ensemble Pres, Ensemble Llinynnau
Ensemble Siambr, Ensemble Chwythbrennau
Ensemble Lleisiol/Côr
Paratoi ar gyfer Oxbridge
Theori uwch hyd at a thu hwnt i radd 8 ABRSM

Mae’r holl weithgareddau uchod yn cael eu cynnal naill ai ar ôl coleg neu yn ystod amseroedd a gyd-drefnir o fewn yr wythnos. Yn aml mae ymarferion ychwanegol. Rydym yn perfformio tair prif gyngerdd y flwyddyn o leiaf gyda’r elw o ddwy ohonynt yn mynd i elusennau. Rydym yn cymryd rhan yn yr Ŵyl Genedlaethol Music for Youth – sef y digwyddiadau Rhanbarthol a Chenedlaethol yng Nghasnewydd a Birmingham ac mae llawer o’r cerddorion yn cael cyfleoedd i berfformio fel unawdwyr mewn amrywiaeth o gystadlaethau eraill megis cystadleuaeth Sefydliad Cerddoriaeth Abaty Margam, cystadleuaeth Roger Chilcott, yr Urdd ac fel rhan o ensembles yng Ngŵyl Cerddorion Ifanc Abertawe, yn dibynnu ar argaeledd.

Rydym yn ffodus fod gennym diwtoriaid offerynnol a lleisiol gwadd a mewnol ar gyfer ein myfyrwyr y mae pob un ohonynt yn cael hyfforddiant un i un bob wythnos ar eu dewis offeryn/llais ac yn cael eu cofrestru ar gyfer arholiadau cerddoriaeth Graddedig priodol o Radd 5 i fyny. Rydym hefyd yn darparu hyfforddiant un i un i bob myfyriwr ar eu dewis offeryn/llais am 30 munud yr wythnos. Nid yw hyn yn cael ei gynnig gan unrhyw ddarparwr Coleg arall. Mae ein tîm peripatetig yn gerddorion/cantorion proffesiynol blaenllaw sydd oll wedi’u hyfforddi a/neu wedi perfformio ar y lefelau uchaf o fewn eu meysydd penodol.

Mae’r myfyrwyr hefyd yn perfformio mewn digwyddiadau eraill yn y gymuned, gan gynnwys cyngerdd flynyddol Côr Meibion Castell-nedd bob mis Tachwedd. Mae llawer o fyfyrwyr hefyd yn derbyn ysgoloriaeth ariannol o £500 ac mae gwobr Myfyriwr Cerddoriaeth y Flwyddyn o £300 bob blwyddyn.

Cysylltwch â carolyn.davies@nptcgroup.ac.uk