Academïau Chwaraeon

Mae Grŵp o Golegau NPTC yn Goleg neilltuol sy’n ymrwymedig i gynorthwyo’i fyfyrwyr i gyflawni rhagoriaeth yn academaidd ac ym myd y campau. Mae’n un o ychydig o golegau yn y wlad sydd ag Academi Chwaraeon sy’n rhoi’r cyfle i fyfyrwyr astudio mewn unrhyw faes pwnc gan ddatblygu fel perfformiwr a dilyn eu breuddwydion ym myd y campau ar yr un pryd.

Felly os ydych chi o ddifrif ynglŷn â chwaraeon, fel rhan o’r Academi Chwaraeon byddwch yn cael budd o’r canlynol:

 • rhaglen hyfforddi strwythuredig a oruchwylir gan hyfforddwyr profiadol, gyda’ch perfformiad personol yn cael ei fonitro’n rheolaidd gan ein tîm
 • sesiynau hyfforddi a darlithoedd a gaiff eu cynllunio er mwyn osgoi gwrthdaro diangen
 • y cyfle i gystadlu yn nhimau chwaraeon llwyddiannus Grŵp o Golegau NPTC
 • bod yn rhan o gynlluniau hyfforddi cenedlaethol ar gyfer eich dewis gamp.

Os ydych chi’n cystadlu’n rheolaidd mewn camp i dimau clwb, sirol neu genedlaethol ac os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â’n Hacademïau Chwaraeon,

Llwyddiant ym Myd y Campau

Rygbi

 • Enillwyr Cwpan Ysgolion Cymru (8 Gwaith)
 • Enillwyr Cwpan Colegau Cymru (19 Gwaith)
 • Enillwyr Cwpan Colegau Prydain
 • Enillwyr Twrnamaint 7-bob-ochr Rosslyn Park 7
 • Enillwyr College Super 15s

Myfyrwyr Rhyngwladol

 • Ashley Beck, Justin Tipuric, Dan Lydiate
 • Craig Mitchell, James Hook, Lloyd Peers
 • James King, Eli Walker, Dan Baker
 • Dafydd Howells, Adam Jones, Duncan Jones
 • Darren Morris, Spencer John, Paul James
 • Leigh Davies, Arwel Thomas, Gwyn Jones

Pel-rwyd

 • Pencampwyr Cynghrair Colegau Cymru
 • Rownd Derfynol Cwpan Ddileu Prydain.

Myfyrwyr Rhyngwladol

 • Helen Jones (Case), Amanda Cooper
 • Chelsea Lewis, Nicola James.

Pel-Droed

 • Pencampwyr Cynghrair Cymru 2010-2011 a 2012-2013
 • Pencampwyr 5-bob-ochr Cymru 2013-2014
 • Ail ym Mhencampwriaeth 5-bob-ochr Cymru 2011-2012 a 2012-2013.

Myfyrwyr Rhyngwladol

 • Ben Davies, Joe Allen, Jazz Richards

Y Gemau Paralympaidd

 • Rob Davies (Tenis Bwrdd)