Academïau Chwaraeon

Mae Grŵp Colegau NPTC yn darparu cyfleusterau rhagorol gyda staff ymroddedig sy’n cefnogi myfyrwyr i gyflawni rhagoriaeth academaidd a chwaraeon.

Ar ben hynny, rydym yn un o’r colegau llai yn y wlad sydd ag Academi Chwaraeon sy’n caniatáu i fyfyrwyr astudio mewn unrhyw faes pwnc wrth ddatblygu fel perfformiwr a dilyn eu gyrfa chwaraeon.

Felly os ydych chi o ddifrif am y gamp, fel rhan o’r Academi Chwaraeon byddwch chi’n elwa o:

 • Rhaglen hyfforddi strwythuredig, dan oruchwyliaeth ein darlithwyr; perfformiad personol yn cael ei fonitro’n rheolaidd gan ein tîm.
 • Cynlluniwyd sesiynau hyfforddi a darlithoedd i osgoi gwrthdaro.
 • Y cyfle i gystadlu yn nhimau chwaraeon llwyddiannus NPTC Group of Colleges’.
 • Rhan o gynlluniau hyfforddi cenedlaethol ar gyfer y gamp o’ch dewis.

Os ydych chi’n cystadlu’n rheolaidd mewn camp i’r timau clwb, sir neu genedlaethol ac mae gennych ddiddordeb mewn ymuno â’n Academïau Chwaraeon.

Llwyddiant ym Myd y Campau

Rygbi

 • Enillwyr Cwpan Ysgolion Cymru (8 Gwaith)
 • Enillwyr Cwpan Colegau Cymru (19 Gwaith)
 • Enillwyr Cwpan Colegau Prydain
 • Enillwyr Twrnamaint 7-bob-ochr Rosslyn Park 7
 • Enillwyr College Super 15s

Myfyrwyr Rhyngwladol

 • Ashley Beck, Justin Tipuric, Dan Lydiate
 • Craig Mitchell, James Hook, Lloyd Peers
 • James King, Eli Walker, Dan Baker
 • Dafydd Howells, Adam Jones, Duncan Jones
 • Darren Morris, Spencer John, Paul James
 • Leigh Davies, Arwel Thomas, Gwyn Jones

Pel-rwyd

 • Pencampwyr Cynghrair Colegau Cymru
 • Rownd Derfynol Cwpan Ddileu Prydain.

Myfyrwyr Rhyngwladol

 • Helen Jones (Case), Amanda Cooper
 • Chelsea Lewis, Nicola James.

Pel-Droed

 • Pencampwyr Cynghrair Cymru 2010-2011 a 2012-2013
 • Pencampwyr 5-bob-ochr Cymru 2013-2014
 • Ail ym Mhencampwriaeth 5-bob-ochr Cymru 2011-2012 a 2012-2013.

Myfyrwyr Rhyngwladol

 • Ben Davies, Joe Allen, Jazz Richards

Y Gemau Paralympaidd

 • Rob Davies (Tenis Bwrdd)