Mae Grŵp Colegau NPTC yn darparu cyfleusterau rhagorol gyda staff ymroddedig sy’n cefnogi myfyrwyr i gyflawni rhagoriaeth academaidd a chwaraeon.

Mae’r Coleg yn un o’r ychydig golegau yn y wlad sy’n croesawu myfyrwyr sy’n astudio unrhyw bwnc – nid Chwaraeon yn unig – i ymuno â’i Academi Chwaraeon. Felly, beth bynnag y dewiswch ei astudio, gallwch ddatblygu fel perfformiwr a dilyn eich gyrfa chwaraeon.

Felly os ydych o ddifrif am chwaraeon, fel rhan o’r Academi Chwaraeon byddwch yn elwa o:

 • Rhaglen hyfforddi, dan arweiniad ein darlithwyr; perfformiad personol yn cael ei reoli’n rheolaidd gan ein tîm.
 • Cynllun hyfforddi hyfforddi a darlithoedd i osgoi gwrthdaro.
 • Y cyfle i ddewis yn nhimau chwaraeon ‘Grŵp o Golegau NPTC’.
 • Rhan o hyfforddi cenedlaethol ar gyfer y gamp o’ch dewis.

Os ydych chi’n cystadlu’n rheolaidd mewn camp i’r timau clwb, sirol neu genedlaethol ac â diddordeb mewn ymuno â’n Hacademïau Chwaraeon.

Straeon Llwyddiant Chwaraeon

Rygbi

Myfyrwyr Rhyngwladol yn Cynnwys:

 • Adam Beard
 • Ashley Beck
 • Justin Tipuric
 • Dan Lydiate
 • James Hook
 • James King
 • Adam Jones
 • Duncan Jones

Pel-rwyd

Myfyrwyr Rhyngwladol yn Cynnwys:

 • Helen Jones (Case)
 • Amanda Cooper
 • Chelsea Lewis
 • Nichola James

Pel-Droed

Myfyrwyr Rhyngwladol yn Cynnwys:

 • Ben Davies
 • Joe Allen
 • Jazz Richards

Olympiaid a Pharalympiaid

 • Rob Davies (Tenis Bwrdd)
 • Daniel Jervis (Nofio)