Llwybrau Cais

Mae dwy ffordd i wneud cais i astudio cyrsiau addysg uwch yng Ngrŵp Colegau NPTC; naill ai trwy’r System Derbyn Prifysgol a Cholegau (UCAS) neu trwy ein porth ymgeisio ar-lein.

Dylech wneud cais trwy UCAS os:

Ar hyn o bryd rydych chi’n astudio ar gyfer Safon Uwch, Cwrs Lefel 3 galwedigaethol, neu gymhwyster Mynediad i Addysg Uwch ac yn gwneud cais i gwrs amser llawn

Rydym yn cynghori bod myfyrwyr yn gwneud cais mor gynnar â phosibl. Gall UCAS ddechrau derbyn ceisiadau.

Gwnewch gais nawr trwy UCAS

Os oes angen mwy o gyngor, arweiniad neu gefnogaeth arnoch, gallwch gyrchu Canllawiau ‘Sut i’ UCAS.

Dylech wneud cais trwy Borth Cais Ar-lein Grŵp Colegau NPTC:

Rydych chi’n gwneud cais i astudio cwrs rhan-amser neu brentisiaeth gradd a dim ond cais i astudio yng Ngrŵp Colegau NPTC yr ydych am wneud cais. Mae gennych eisoes gymwysterau a / neu brofiad sy’n cwrdd â gofynion mynediad y cwrs ac ni ddylai fod gennych gais UCAS ar y gweill eisoes.

Os ydych chi’n gwneud cais am radd atodol, gwnewch gais ar-lein gan ddefnyddio’r porth ymgeisio.

Gwnewch gais ar-lein trwy ein porth ymgeisio

Os oes angen unrhyw help arnoch neu os oes gennych gwestiynau ar unrhyw ran o’r broses dderbyn, cysylltwch â’n tîm Derbyniadau yn admissions@nptcgroup.ac.uk

Cliciwch yma i ddarllen ein Polisi Derbyn i Addysg Uwch