Busnes, Twristiaeth a Rheolaeth

Busnes a Rheolaeth

Mae byd busnes yn un sy’n helaeth ac yn newid yn barhaus ac os ydych chi’n dyheu am ddod yn rheolwr busnes neu’n entrepreneur y dyfodol, yna gallai astudio un o’n cyrsiau busnes fod y cam iawn i chi. Mae ein staff yn dod â chydbwysedd o ragoriaeth academaidd a phrofiad diwydiant i greu amgylchedd dysgu ysgogol. Ewch i dudalennau’r cwrs i ddarganfod mwy am bob rhaglen.

Clywch Gan Ein Myfyrwyr

Twristiaeth

Mae’r sector twristiaeth yn cynnig cyflogaeth yn fyd-eang, yn genedlaethol ac yn lleol. Mae cyflogaeth yn cynnwys gweithio mewn digwyddiadau, atyniadau ymwelwyr, marchnata, adnoddau dynol, rheoli a datblygu twristiaeth, twristiaeth wledig, rheoli gwestai, cynllunio priodasau, criw caban, ac asiantaeth deithio.

Mae gan y staff proffesiynol a hawdd mynd atynt brofiad penodol i’r diwydiant a dealltwriaeth o’r byd go iawn o’r sector. Yn benodol, mae cynnwys y cwrs yn cynnwys cynllunio busnes ar gyfer twristiaeth, gyda myfyrwyr yn trefnu digwyddiadau.

Yn ogystal â hyn, bydd myfyrwyr yn datblygu ystod o sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid gan gynnwys marchnata digwyddiadau, gwaith tîm a sgiliau arwain.

Cyrsiau
Astudiaethau Busnes – HND (Rhan-Amser) - Addysg Uwch a Graddau
Busnes, Rheolaeth a TG – BA (Anrh) (Amser-Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
HND Astudiaethau Busnes (Amser-Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Rheoli Busnes – Gradd Ychwanegol BA (Anrh) (Rhan-amser) - Addysg Uwch a Graddau
Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau – BA (Anrh) (Amser-Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau – BA (Anrh) (Amser-Llawn) - Addysg Uwch a Graddau
Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau – HNC (Rhan-Amser) - Addysg Uwch a Graddau
Twristiaeth Ryngwladol a Rheoli Digwyddiadau – HND (Amser-Llawn) - Addysg Uwch a Graddau