Darlithydd Chwaraeon Grŵp Colegau NPTC Andrew Davies yn y deg uchaf ym Marathon Llundain

Cyflawnodd Darlithydd Chwaraeon Coleg y Drenewydd Andrew Davies ddegfed safle gwych ym Marathon Llundain byd-enwog a gynhaliwyd ar 3ydd Hydref 2021. Gorffennodd y ras 26.2 milltir mewn amser anhygoel o 2:15:36.

Enillwyd y digwyddiad, a ddenodd dros 80,000 o gyfranogwyr yn bersonol ac yn rhithiol trwy ap, gan Sisay Lemma o Ethiopia yn 2:04:01 wedi’i ddilyn gan Vincent Kipchumba o Kenya. Andrew oedd y pedwerydd Prydeiniwr i orffen a’r cyntaf yn y categori 40-44 oed.  Ef sy’n dal record rhedeg Marathon Prydain i’r rhai dros 40 oed gydag amser o 2:14:36 a gyflawnodd ym Marathon Valencia yn 2019.

Dywedodd Andrew wrthym cyn y ras ei fod yn teimlo mewn cyflwr gwych a’i fod yn gobeithio rhedeg ei amser orau erioed. Roedd hyfforddi ym mryniau Cymru wedi bod yn mynd yn dda i Andrew ac mae’n ei drefnu o amgylch ei rôl fel Darlithydd Chwaraeon.

Dywed Andrew, ‘Rwy’n dysgu’r myfyrwyr am bwysigrwydd gosod amserlen a chredaf pan fyddwch chi’n llwyddo i gyflawni’ch nodau fel hyn mae’n dangos llwyddiant meddylfryd a chynllun hyfforddi da.’

Diolchodd Andrew i’w holl gefnogwyr ac roedd yn falch o weld sylwadau o gefnogaeth gan yr Olympiad a’i gyd-redwr marathon Callum Hawkins o’r Alban a hefyd y rhedwr mynyddoedd Ricky Lightfoot.

Llongyfarchodd Prif Weithredwr Athletau Cymru, James Williams, Davies a Josh Griffiths, a orffennodd yn yr wythfed safle, ar eu “rhediadau gwych”.

Llongyfarchodd Pennaeth Chwaraeon Grŵp Colegau NPTC Barry Roberts Andrew hefyd ar ei ‘gyflawniad gwych a bod yn fodel rôl arbennig i’n myfyrwyr’.

Llongyfarchiadau enfawr hefyd i Amber Rogers Technegydd Gwyddoniaeth o’n Academi Chweched Dosbarth am gwblhau Marathon Rhithwir Llundain.