Polisi Cwyno

Os nad ydych yn fodlon ar y gwasanaeth yr ydych wedi ei dderbyn neu os ydych yn teimlo bod rhywbeth allan o’i le, cysylltwch â’r Coleg neu’r Campws yr ydych yn astudio ynddo yn y lle cyntaf. Fel arall, gallwch anfon neges drwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol neu anfon e-bost: enquiries@nptcgroup.ac.uk

Ceir manylion llawn yn ein Polisi Cwynion.

Polisi Cwynion

Os hoffech chi neu rywun yr ydych yn ei adnabod gael y ddogfen hon mewn fformat arall, cysylltwch â’r Adran AD hr@nptcgroup.ac.uk neu ar 01639 648031.