Os nad ydych yn fodlon â’r gwasanaeth a ddarparwyd i chi neu’n teimlo nad yw rhywbeth fel y dylai fod, cysylltwch â’r Coleg neu’r Campws yr ydych yn astudio ynddo yn y lle cyntaf. Fel arall, gallwch anfon neges atom trwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol neu gysylltu â’n Swyddog Gwasanaeth Cwsmeriaid a Chydymffurfiaeth.

E-bost: heather.swinnerton@nptcgroup.ac.uk

Gellir gweld y manylion llawn yn ein Polisi Cwynion.

Polisi Cwynion

Os hoffech chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod y ddogfen hon mewn fformat arall, e-bostiwch yr adran Adnoddau Dynol yn hr@nptcgroup.ac.uk