Amser Llawn

Mae Grŵp Colegau NPTC yn ymroddedig i’ch helpu chi i wneud y dewis cywir a gwireddu eich breuddwydion!

Rydym nid yn unig yn darparu ystod wych o gyrsiau Safon Uwch llawn-amser, cyrsiau galwedigaethol â ffocws gyrfaol a phrentisiaethau mewn amgylcheddau sy’n adlewyrchu byd gwaith, ond rydym hefyd yn cynnig cymorth unigol i ddiwallu eich anghenion penodol chi.

Yn fwy na hynny, mae dewis astudio gyda ni’n golygu y bydd gennych fynediad at staff â chymwysterau uchel a chyfoeth o brofiad o’r diwydiant a hefyd ystod o adnoddau eithriadol a chyfleoedd allgyrsiol megis ein hwb Menter a Chyflogadwyedd a’n holl Academïau Chwaraeon, Cerddoriaeth a Dawns.

Mae ymadawyr ysgol wedi pleidleisio mai Grŵp Colegau NPTC yw’r darparwr hyfforddiant gorau yng Nghymru a’r pumed orau yn y DU, yn ogystal â rhif dau ar gyfer addysgu, yn ‘Gwobrau Ymadawyr Ysgo 2019′.

Cymerwch gip ar ein cyrsiau amser llawn isod. Ar ôl i chi benderfynu, gallwch glicio ar y botwm ‘Gwnewch Gais ‘Nawr’ ar dudalen y cwrs i gychwyn eich cais.

Gallwch ddarganfod mwy am ein tudalen ‘Sut wneud i cais’.

Cwrs
Busnes Lefel 3 BTEC (Llawn-Amser)
Busnes Safon Uwch (Amser Llawn)
Busnes, Rheolaeth a TG – BA (Anrh) (Amser-Llawn)
CACHE Diploma Lefel 3 ar gyfer Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Amser Llawn)
Camddefnyddio Sylweddau – Tystysgrif Addysg Uwch (Amser Llawn)
CBAC L3 Ymarfer Adeiladu Proffesiynol (Amser Llawn)
Cemeg – Safon Uwch / Gwyddoniaeth (Amser Llawn)
Cerddoriaeth – HND (Amser-Llawn)
Coginio Proffesiynol Uwch Lefel 3 (Amser Llawn)
Crefftau Ymarferol Porth (Llawn-amser)
Cwmni Theatr Grass Roots – OCR Diploma Lefel 2 yn y Celfyddydau Perfformio (Amser-Llawn)
Cyflwyniad i Raglenni Safon UG/Lefel 3 (Amser Llawn)
Cyflwyniad i Sgiliau Peirianneg (Amser Llawn)
Cyflwyniad i Sgiliau Peirianneg (Amser Llawn)
Cyflwyniad i Sgiliau’r Diwydiant Lletygarwch (Amser Llawn)
Cyfrifeg Dysgu Carlam Lefel 2/3 (Amser Llawn)
Cyfrifiadura a Datblygu Systemau – HND (Amser-Llawn)
Cyfrifiadura Cymhwysol – BSc (Anrh) Gradd Atodol (Amser-Llawn)
Cyfrifiadureg Safon Uwch (Amser Llawn)
Cymhwyster UAL Lefel 2 Yn Y Celfyddydau Perfformio (Amser Llawn)