Amser Llawn

Mae Grŵp Colegau NPTC yn ymroddedig i’ch helpu chi i wneud y dewis cywir a gwireddu eich breuddwydion!

Rydym nid yn unig yn darparu ystod wych o gyrsiau Safon Uwch llawn-amser, cyrsiau galwedigaethol â ffocws gyrfaol a phrentisiaethau mewn amgylcheddau sy’n adlewyrchu byd gwaith, ond rydym hefyd yn cynnig cymorth unigol i ddiwallu eich anghenion penodol chi.

Yn fwy na hynny, mae dewis astudio gyda ni’n golygu y bydd gennych fynediad at staff â chymwysterau uchel a chyfoeth o brofiad o’r diwydiant a hefyd ystod o adnoddau eithriadol a chyfleoedd allgyrsiol megis ein hwb Menter a Chyflogadwyedd a’n holl Academïau Chwaraeon, Cerddoriaeth a Dawns.

Mae ymadawyr ysgol wedi pleidleisio mai Grŵp Colegau NPTC yw’r darparwr hyfforddiant gorau yng Nghymru a’r pumed orau yn y DU, yn ogystal â rhif dau ar gyfer addysgu, yn ‘Gwobrau Ymadawyr Ysgo 2019′.

Cymerwch gip ar ein cyrsiau amser llawn isod. Ar ôl i chi benderfynu, gallwch glicio ar y botwm ‘Gwnewch Gais ‘Nawr’ ar dudalen y cwrs i gychwyn eich cais.

Gallwch ddarganfod mwy am ein tudalen ‘Sut wneud i cais’.


Cwrs
BA (Anrh) Rheoli Lletygarwch a’r Celfyddydau Coginio (Amser-Llawn)
Bioleg – Safon Uwch / Gwyddoniaeth (Amser Llawn)
BTEC Tystysgrif Dechnegol Lefel 2 mewn Chwaraeon (Amser Llawn)
BTEC Diploma Estynedig Lefel 3 yn y Celfyddydau Cynhyrchu gyda Bagloriaeth Cymru (Amser Llawn)
BTEC Diploma Sylfaen Busnes Lefel 3 (Amser Llawn)
BTEC Lefel 1/2 Dysgu Carlam mewn Teithio a Thwristiaeth (Amser Llawn)
BTEC Lefel 1mewn Chwaraeon a Hamdden Egnïol (Amser Llawn)
BTEC Lefel 2 mewn Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus (Amser Llawn)
BTEC Lefel 3 mewn Teithio a Thwristiaeth gyda Bagloriaeth Cymru (Amser Llawn)
BTEC Lefelau 1/2 Dysgu Carlam mewn Busnes (Amser Llawn)
BTEC Tystysgrif Cyfunol Lefel 1 mewn Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai (Amser-Llawn)
BTEC Tystysgrif Estynedig Lefel 3 mewn Busnes (Amser Llawn)
Busnes Safon Uwch (Amser Llawn)
Busnes, Rheolaeth a TG – BA (Anrh) (Amser-Llawn)
CACHE Diploma Lefel 3 ar gyfer Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Amser Llawn)
Camddefnyddio Sylweddau – Tystysgrif Addysg Uwch (Amser Llawn)
CBAC L3 Ymarfer Adeiladu Proffesiynol (Amser Llawn)
Cemeg – Safon Uwch / Gwyddoniaeth (Amser Llawn)
Cerddoriaeth – HND (Amser-Llawn)
Cwmni Theatr Grass Roots – OCR Diploma Lefel 2 yn y Celfyddydau Perfformio (Amser-Llawn)