Eich Cadw Yn Ddiogel

Mae lles myfyrwyr yn bwysig dros ben i ni. Mae gennych hawl i deimlo’n ddiogel. Ni ddylai pobl eraill eich brifo neu’ch cam-drin. Os oes rhywun yn eich brifo/cam-drin, ni ddylech:

  • teimlo’n annifyr neu’n unig
  • teimlo bod bai arnoch
  • cadw’r peth yn gyfrinach
  • teimlo’n ofnus

Mae pobl yma i’ch helpu chi. Os ydych yn pryderu amdanoch eich hunan neu rywun arall yr ydych yn ei adnabod, siaradwch â’ch tiwtor neu ewch i Wasanaethau Myfyrwyr: 01639 648404 (Myfyrwyr Castell-nedd Port Talbot) / 01686 614202 (Myfyrwyr Powys)

Bydd pob myfyriwr yn derbyn bathodyn adnabod a chordyn gwddf ar adeg ymrestru. Er mwyn sicrhau diogelwch ein holl fyfyrwyr ac ymwelwyr, mae’n ofynnol bod myfyrwyr yn eu gwisgo bob amser ar y campws. Mae’r staff ac ymwelwyr yn gwisgo cordyn gwddf hefyd.

BWLIO AC AFLONYDDU

Ni oddefir bwlio ac aflonyddu o gwbl yng Ngrŵp Colegau NPTC.

Os ydych yn cael eich bwlio a/neu aflonyddu arnynt neu os ydych yn gwybod am unrhyw un sy’n cael eu trin yn y ffordd hon gan fyfywyr eraill neu aelodau o staff, dylech roi gwybod i’ch Tiwtor Personol/Cydgysylltydd Cwrs/Gwasanaethau Myfyrwyr. Mae pobl yma i’ch helpu chi. Mae gwybodaeth am beth i’w wneud os ydych yn cael eich bwlio/aflonyddu ar gael yn y Polisi ‘Bwlio ac Aflonyddu’ ar Moodle.

Polisi Atal Bwlio ac Aflonyddu