Gallwch chi wneud gwahaniaeth – cymryd rhan a dweud eich dweud 

Mae myfyrwyr yn cymryd rhan yn y modd y mae’r coleg yn cael ei redeg mewn llawer o wahanol ffyrdd, gan gynnwys:

  • Arolygon myfyrwyr
  • Undeb y Myfyrwyr
  • Cynrychiolwyr Myfyrwyr
  • Moodle
  • Grwpiau ffocws myfyrwyr

A llawer mwy!