Cymorth Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mae llawer o fyfyrwyr, am amrywiaeth o resymau, angen cymorth ychwanegol i lwyddo gyda’u hastudiaethau a chyflawni eu potensial. Mae gan y Coleg hanes ardderchog o gefnogi myfyrwyr ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) ac Anableddau. Mae ein myfyrwyr yn cael eu cefnogi mewn amgylchedd gofalgar ac anogol gan ein tîm cymorth arbenigol.

Rydym yn credu mewn cynnwys myfyrwyr o’r cychwyn cyntaf, gan eu gosod yng nghanol y broses cynllunio a gwneud penderfyniadau. Rydym yn gweithio’n agos gyda rhieni, ysgolion, ac asiantaethau allanol i sicrhau bod y pontio i’r coleg yn rhedeg yn esmwyth.
Ein nod yw i meithrin myfyrwyr i ennill mwy o annibyniaeth.

Sut i ddod o hyd i ni?

Mae ein tîm wedi’i leoli ar bob un o’n campysau Parthau Myfyrwyr ac maent ar gael i gynnig cyngor, arweiniad a chefnogaeth i bob myfyriwr.
Gallwch drefnu i siarad neu gwrdd â’n Tîm Cymorth Myfyrwyr ar un o’n campysau o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9 am a 4.30 pm.

Neu gallwch lenwi’r ffurflen isod i sgwrsio â ni am gyngor neu help.