Gwasanaethau’r Llyfrgell

Mae llyfrgelloedd llawn offer sy’n darparu’r gwasanaethau a’r adnoddau y mae eu hangen arnoch ar gyfer eich astudiaethau. Yn ogystal â chasgliadau helaeth o lyfrau, papurau newydd, cylchgronau a DVDs, mae ein canolfannau hefyd yn cynnig mynediad i ffynonellau gwybodaeth ar-lein drwy gyfrwng y rhyngrwyd a Rhith-amgylchedd Dysgu’r Coleg.

Mae gan bob canolfan yr offer i’ch helpu i wneud y mwyaf o’ch amser yn y coleg; maent yn darparu cyfrifiaduron personol amlgyfrwng gyda’r feddalwedd ddiweddaraf, offer clywedol ac amrywiaeth o fannau lle y gallwch astudio: gallwch ddewis rhwng yr ystafelloedd astudio tawel neu mae mannau astudio prysurach ar gyfer grwpiau, pa un bynnag sy’n gweddu i’ch anghenion. Darperir llungopiwyr ac offer rhwymo a lamineiddio i chi baratoi eich aseiniadau.

Os yw’n well gennych astudio gartref, gallwch fenthyg llyfrau ac adnoddau eraill am sawl wythnos ar y tro. Gallwch hefyd weld gwybodaeth o ansawdd uchel ar-lein ac e-lyfrau 24/7 drwy gyfrwng y llyfrgell electronig.

Caiff pob un o’r canolfannau eu staffio gan gynghorwyr profiadol a all eich helpu i ddod o hyd i wybodaeth a gwneud y gorau o’r offer a’r adnoddau a ddarperir. Mae modd iddynt hefyd ddarparu Cyngor un-i-un hefyd i’ch helpu i wella’ch sgiliau chwilio’r rhyngrwyd a sgiliau ymchwil. Wrth ichi ddod yn fyfyriwr yn y Coleg, byddwch yn cael eich annog i galw heibio i’r canolfannau yn ystod eich amser eich hun a gallwchefyd ddod gyda’ch darlithwyr ar gyfer
gweithdai a gwersi anffurfiol.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Gwasanaeth, cysylltwch â ni:

Coleg Bannau Brycheiniog:: 01686 614480

Coleg Afan:: 01639 648270

NColeg Castell-nedd:  01639 648601

Coleg Y Drenewydd:: 01686 614296

E-bostiwch ni

Dilynwch y llyfrgelloedd ar y cyfryngau cymdeithasol

FacebookTwitter