Prosiect Cynnydd

Mae Grŵp Colegau NPTC yn falch i fod yn bartner yn y prosiect rhanbarthol De-orllewin Cymru. Cynnydd, a ariennir yn rhannol drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Mae un ar ddeg o bartneriaid gan y prosiect sy’n cael ei arwain gan Gyngor Sir Benfro.

Nod y prosiect yw cefnogi’r rhai sydd mewn perygl go iawn o ddod yn NEET (ddim mewn Education, cyflogaeth neu hyfforddiant).

Yng Ngrŵp Colegau NPTC, mae gennym dîm ymroddedig Cynnydd ar draws ein campysau sydd yn rhan annatod o swyddogaeth aml-lefel Cymorth i Fyfyrwyr y Grŵp. Gall tîm Cynnydd ddarparu cefnogaeth arbenigol ychwanegol i fyfyrwyr. Gall y gefnogaeth hon ar gyfer llesiant a gwytnwch emosiynol myfyriwr-ganolog gynnwys mentora personol, gweithdai grŵp a chyfeirio at wasanaethau arbenigol eraill.

Mae’r tîm hefyd yn gweithio’n agos iawn gydag Awdurdod Lleol Castell-nedd Port Talbot i gefnogi pobl ifanc sy’n pontio o’r Ysgol i’r Coleg.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag Cara Bowen, Cydgysylltydd Prosiect Cynnydd am Cynnydd@nptcgroup.ac.uk