Undeb y Myfyrwyr

Mae Undeb y Myfyrwyr Grŵp Colegau NPTC yn undeb ar gyfer myfyrwyr, gyda myfyrwyr wrth y llwy ac mae’n pontio’r bwlch rhwng myfyrwyr a rheolwyr y coleg gan sicrhau bod eu lleisiau yn cael eu clywed ar lefel uwch

 

Beth ydy Undeb y Myfyrwyr Grŵp Colegau NPTC yn ei wneud?

Mae Undeb y Myfyrwyr wedi cael ei ddylunio i gynrychioli Lleisiau’r myfyrwyr a chyd-fynd â’r Strategaeth Cynnwys Myfyrwyr. Mae hefyd yn ddull o ymgysylltu â myfyrwyr ar draws yr holl Gampysau drwy gymdeithasu a chreu teimlad cymunedol. Rydym yn gobeithio cynnal digwyddiadau i ddod â myfyrwyr at ei gilydd a chreu naws – mwy nag addysg yn unig – ffordd o fyw.

Pam wnaethoch chi benderfynu dechrau Undeb y Myfyrwyr?

Roeddem am wneud y coleg yn lle mwy deniadol ar gyfer myfyrwyr. Mae’r Coleg yn rhywle eich bod yn aros am gyfnod byr yn unig ond gall cyfeillgarwch, sgiliau a chymwysterau a barhau am byth. Roeddwn am i fyfyrwyr deimlo ei bod yn amgylchedd croesawgar y maen nhw’n gallu ei fwynhau.

Pam dylai myfyrwyr ymuno ag Undeb y Myfyrwyr?

Mae Undeb y Myfyrwyr yn gyfle i wneud ffrindiau a mwynhau amgylchedd amrywiol a bywiog y coleg. Mae’r Undeb yn rhoi cyfle arall i’ch llais gael ei glywed – os nad ydych yn dweud beth sy’n gweithio a beth sy ddim yn gweithio, ni fydd cyfle i bethau gael eu gwella o gwbl.

Dod o hyd i ni ar Facebook!

Facebook