Oes gennych chi ddiddordeb mewn hyfforddiant Rhagoriaeth mewn Chwaraeon?

Bydd y cymhwyster hwn yn cefnogi swyddi megis athletwr, hyfforddwr chwaraeon neu swyddi tebyg.

Yn Pathways Training, rydym yn cynnig Prentisiaethau mewn Arwain a Rheoli Tîm a fydd yn darparu cymhwyster cenedlaethol cydnabyddedig i ddysgwyr. Bydd y dysgwyr yn datblygu sgiliau yn y gweithle ac yn mynd i’r coleg un diwrnod yr wythnos am hyd at 22 mis.

Rydym yn cynnig:

Lefel 3

Prentisiaeth

Gallai’r unedau gynnwys: Rheoli perfformiad tîm, egwyddorion rheoli pobl, egwyddorion busnes, egwyddorion arweinyddiaeth a rheolaeth, rheoli datblygiad personol a phroffesiynol, a llawer mwy

Mae’r prentisiaethau’n cynnwys:

  • Diploma mewn Arwain/Rheoli Tîm
  • Diploma Cyfrannol mewn Chwaraeon
  • Sgiliau Hanfodol mewn Cymhwyso Rhifau
  • Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu

Gofynion mynediad

Mae’n rhaid i’r dysgwyr:

  • Fod yn byw neu’n gweithio yng Nghymru
  • Fod yn gyflogedig am o leiaf 16 awr bob wythnos drwy gydol y brentisiaeth

Mae’n rhaid i bob dysgwr gael asesiad cychwynnol.

At beth y bydd y cymhwyster yn arwain?

Ar ôl cwblhau pob lefel, caiff y dysgwyr symud ymlaen at lwybrau arbenigol, megis:

  • Gradd Sylfaen mewn Hyfforddiant Chwaraeon
  • Gwyddor Chwaraeon
  • Gwyddor Chwaraeon gyda Datblygu a Rheoli Chwaraeon.