Oes gennych chi ddiddordeb mewn hyfforddiant Amaethyddol?

Bydd y cymhwyster hwn yn cefnogi swyddi megis gweithiwr fferm, gyrrwr tractor, ceidwad stoc neu swyddi tebyg mewn busnes fferm deuluol.

Yn Pathways Training, rydym yn cynnig Prentisiaethau mewn Amaethyddiaeth a fydd yn darparu cymhwyster cenedlaethol cydnabyddedig i ddysgwyr. Bydd y dysgwyr yn datblygu sgiliau yn y gweithle ac yn mynd i’r coleg am hyd at ddau ddiwrnod yr wythnos am 2 flynedd.

Rydym yn cynnig:

Lefel 2

Prentisiaeth Sylfaen

Gallai’r pynciau gynnwys: Monitro a chynnal iechyd a diogelwch, sefydlu a chynnal amodau sy’n briodol ar gyfer lles anifeiliaid, paratoi cyflenwadau porthiant a dŵr ar gyfer da byw, a llawer mwy.

Lefel 3

Prentisiaethau

Gallai’r pynciau gynnwys: Hyrwyddo, monitro a chynnal iechyd a diogelwch a diogeled, cadw a storio cofnodion, cynllunio ar gyfer paratoi a defnyddio tractorau ac atodiadau, rhoi triniaethau sylfaenol i dda byw, darparu gweithdrefnau hwsmonaeth arferol, a llawer mwy.

Mae’r prentisiaethau’n cynnwys:

  • Diploma Lefel 2 a 3 mewn Amaethyddiaeth Seiliedig ar Waith (FfCCh)
  • Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu
  • Sgiliau Hanfodol mewn Cymhwyso Rhifau
  • Tystysgrifau Cymwyseddau’r Diwydiant
  • Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogwyr.

Gofynion mynediad

Mae’n rhaid i’r dysgwyr:

  • Fod yn byw neu’n gweithio yng Nghymru
  • Fod yn gyflogedig am o leiaf 16 awr bob wythnos drwy gydol y brentisiaeth.

Mae’n rhaid i bob dysgwr gael asesiad cychwynnol.

At beth y bydd y cymhwyster yn arwain?

Ar ôl cwblhau lefel 2 a 3, caiff y dysgwyr symud ymlaen at:

  • Brentisiaeth Uwch mewn Amaethyddiaeth
  • Tystysgrif Lefel 4 mewn Rheoli Amaethyddol
  • Diploma Lefel 4 mewn Rheoli Busnes Amaethyddol.