Oes gennych chi ddiddordeb mewnhyfforddiant Cyfrifyddu?

Bydd y cymhwyster hwn yn cefnogi swyddi megis technegyddcyfrifyddu neu gynorthwyydd cyfrifon. Yn Pathways Training, rydym yn cynnig Prentisiaethau mewn Cyfrifyddu a fydd yn darparu cymhwyster cenedlaethol cydnabyddedig i ddysgwyr. Bydd y dysgwyr yn datblygu sgiliau yn y gweithle ac yn mynd i’r coleg un diwrnod yr wythnos am 1 flwyddyn.

Rydym yn cynnig:

Lefel 2

Prentisiaeth Sylfaen

 • Costio Sylfaenol
 • Cyfrifo Cyfrifiadurol
 • Gweithio’n Effeithiol ym Maes Cyfrifeg a Chyllid
 • Prosesu Trafodion Cadw Cyfrifon
 • Rheoli Cyfrifon, Cyfnodolion a’r System Fancio

Lefel 3

Prentisiaeth

 • Cadw Cyfrifon Uwch
 • Paratoi Cyfrifon Terfynol
 • Cyfrifyddu Rheoli (Costio)
 • Trethu Anuniongyrchol
 • Moeseg ar gyfer Cyfrifwyr
 • Taenlenni ar gyfer Cyfrifyddu

Lefel 5

Prentisiaeth Uwch

 • Cyllidebu
 • Penderfynu a Rheoli
 • Datganiadau Ariannol Cwmnïau Cyfyngedig
 • Systemau a Rheolaethau Cyfrifyddu
 • Treth Bersonol
 • Rheoli Credyd

Mae’r prentisiaethau’n cynnwys:

 • Tystysgrif/ Diploma mewn Cyfrifyddu
 • Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu
 • Sgiliau Hanfodol mewn Cymhwyso
  Rhifau
 • Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogaeth

Gofynion mynediad

Mae’n rhaid i’r dysgwyr:

 • Fod yn byw neu’n gweithio yng Nghymru
 • Fod yn gyflogedig am o leiaf 16 awr bob wythnos drwy gydol y brentisiaeth.

Mae’n rhaid i bob dysgwr gael asesiad cychwynnol.

At beth y bydd y cymhwyster yn arwain?

Ar ôl cwblhau pob lefel, caiff y dysgwyr wneud cais i Gymdeithas Technegwyr Cyfrifyddu (AAT) am Statws Aelodaeth (MAAT). Mae hefyd yn bosibl i ddysgwyr llwyddiannus symud ymlaen i Sefydliad Siartredig y Cyfrifwyr Rheoli (CIMA), Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig (ACCA) neu symud ymlaen at Radd Sylfaen mewn Cyfrifeg.