Oes gennych chi ddiddordeb mewn hyfforddiant Cynorthwy-ydd Addysgu?

Bydd y cymhwyster hwn yn cefnogi swyddi megis cynorthwyydd cymorth dysgu, cynghorydd cymorth i rieni, cynorthwyydd addysgu, mentor dysgu neu swyddi tebyg.

Yn Pathways Training, rydym yn cynnig Prentisiaethau mewn Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion a fydd yn darparu cymhwyster cenedlaethol cydnabyddedig ar gyfer dysgwyr. Bydd y dysgwyr yn datblygu sgiliau yn y gweithle ac yn mynd i’r coleg un diwrnod bob mis am 15 mis.

Rydym yn cynnig:

Lefel 2

Prentisiaeth Sylfaen

Gallai’r pynciau gynnwys: Deall sut i ddiogelu lles plant a phobl ifanc, datblygiad plentyn a pherson ifanc, cefnogi ymddygiad cadarnhaol plant a phobl ifanc, a llawer mwy.

Lefel 3

Prentisiaeth

Gallai’r pynciau gynnwys: Deall sut i ddiogelu lles plant a phobl ifanc, cefnogi iechyd a diogelwch plant a phobl ifanc, cefnogi asesu ar gyfer dysgu, a llawer mwy.

Mae’r prentisiaethau’n cynnwys:

  • Tystysgrif/Diploma mewn Cefnogi Addysgu a Dysgu mewn Ysgolion
  • Sgiliau Hanfodol mewn Cymhwyso Rhifau
  • Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu

Gofynion mynediad

Mae’n rhaid i’r dysgwyr:

  • Fod yn byw neu’n gweithio yng Nghymru
  • Fod yn gyflogedig am o leiaf 16 awr bob wythnos drwy gydol y brentisiaeth

Mae’n rhaid i bob dysgwr gael asesiad cychwynnol.

At beth y bydd y cymhwyster yn arwain?

Ar ôl cwblhau pob lefel, caiff y dysgwyr symud ymlaen at:

  • Gynorthwy-ydd Addysgu Lefel Uwch (CALU)
  • Cymwysterau Lefel 4 mewn maes perthnasol