Oes gennych chi ddiddordeb mewn hyfforddiant Adeiladu?

Yn Pathways Training, rydym yn cynnig Prentisiaethau mewn Adeiladu a fydd yn darparu cymhwyster cenedlaethol cydnabyddedig i ddysgwyr sy’n berthnasol i’r llwybr a gymerir. Bydd y dysgwyr yn datblygu sgiliau yn y gweithle ac yn mynd i’r coleg un diwrnod yr wythnos am 1 neu 2 flynedd, yn dibynnu ar lefel y Brentisiaeth.

Rydym yn cynnig:

LEFEL 2

Prentisiaeth Sylfaen

Gallai’r pynciau gynnwys:

 • Gwaith Brics
 • Cynnal a Chadw Adeiladau
 • Gwaith Coed neu Saernïaeth Mainc
 • Aml-fasnach
 • Paentio ac Addurno
 • Plastro
 • Plymio

LEFEL 3

Prentisiaeth

 • Gwaith Brics
 • Cynnal a Chadw Adeiladau
 • Gwaith Coed neu Saernïaeth Mainc
 • Peirianneg Sifil
 • Gosodiadau Trydanol
 • Aml-fasnach
 • Paentio ac Addurno
 • Plastro
 • Plymio

LEFEL 4

Higher Apprenticeship

 • Goruchwylio Safleoedd Adeiladu
 • Peirianneg Sifil
 • Gwasanaeth Mesur Meintiau

Mae’r prentisiaethau’n cynnwys:

Tystysgrif Dechnegol yn y ddisgyblaeth berthnasol

 • Tystysgrif Dechnegol yn y ddisgyblaeth berthnasol
 • CGC (Cymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol) yn y ddisgyblaeth berthnasol
 • Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu
 • Sgiliau Hanfodol mewn Cymhwyso Rhifau
 • Sgiliau Hanfodol mewn Llythrennedd Digidol (plymio yn unig)

Gofynion mynediad

Mae’n rhaid i’r dysgwyr:

 • Fod yn byw neu’n gweithio yng Nghymru
 • Fod yn gyflogedig am o leiaf 16 awr bob wythnos drwy gydol y brentisiaeth

Mae’n rhaid i bob dysgwr gael asesiad cychwynnol.

At beth y bydd y cymhwyster yn arwain?

Ar ôl cwblhau pob lefel, caiff y dysgwyr symud ymlaen at:

 • Brentisiaeth Uwch Lefel 6 mewn Goruchwylio Safleoedd
 • Diploma Cenedlaethol Uwch mewn Astudiaethau Adeiladu