Oes gennych chi ddiddordeb mewn hyfforddiant Garddio a Garddwriaeth?

Bydd y cymhwyster hwn yn cefnogi swyddi megis garddwr, tirluniwr neu dirmon.

Yn Pathways Training, rydym yn cynnig Prentisiaethau mewn Garddwriaeth a fydd yn darparu cymhwyster cenedlaethol cydnabyddedig i ddysgwyr. Bydd y dysgwyr yn datblygu sgiliau yn y gweithle ac yn mynd i’r coleg un diwrnod yr wythnos am hyd at 2 flynedd.

Rydym yn cynnig:

Lefel 2

Prentisiaeth Sylfaen

 • Tirlunio
 • Cynnal a Chadw Tir
 • Cynhyrchu mewn Meithrinfa

Gallai’r pynciau gynnwys cynnal a chadw tir, lluosogi planhigion, datblygu safle a phlannu, defnyddio a chynnal a chadw peiriannau.

Lefel 3

Prentisiaeth

Gallai’r pynciau gynnwys gwyddor planhigion a phridd, rheoli, cynnal a chadw tir, cynnal a monitro prosiectau tirlunio, defnyddio planhigion addurnol, lluosogi planhigion wedi ei gynllunio, rheoli meithrinfa.

Mae’r prentisiaethau’n cynnwys:

 • Diploma Garddwriaeth Seiliedig ar Waith
 • Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu
 • Sgiliau Hanfodol mewn Cymhwyso Rhifau
 • Sgiliau Hanfodol mewn Llythrennedd Digidol

Gofynion mynediad

Mae’n rhaid i’r dysgwyr:

 • Fod yn byw neu’n gweithio yng Nghymru
 • Fod yn gyflogedig am o leiaf 16 awr bob wythnos drwy gydol y brentisiaeth

Mae’n rhaid i bob dysgwr gael asesiad cychwynnol.

At beth y bydd y cymhwyster yn arwain?

Ar ôl cwblhau’r Brentisiaeth, caiff y dysgwyr symud ymlaen at:

 • Gyflwyno cais am swyddi megis garddwr neu oruchwylydd ar gyfer gerddi botaneg, parciau a mannau gwyrdd trefol
 • Symud ymlaen at y Brentisiaeth Uwch Lefel 4 mewn Garddwriaeth