Oes gennych chi ddiddordeb mewn hyfforddiant Gofal Plant?

Bydd y cymhwyster hwn yn cefnogi swyddi megis cynorthwyydd meithrin neu ymarferydd gofal plant.

Yn Pathways Training, rydym yn cynnig Prentisiaethau mewn Gofal Plant a fydd yn darparu cymhwyster cenedlaethol cydnabyddedig i ddysgwyr. Bydd y dysgwyr yn datblygu sgiliau yn y gweithle ac yn mynd i’r coleg un diwrnod y mis am 15 mis.

Rydym yn cynnig:

Lefel 2

Prentisiaeth Sylfaen

Gallai’r pynciau gynnwys: Deall sut i ddiogelu lles plant a phobl ifanc; cefnogi datblygiad plant a phobl ifanc drwy chwarae; datblygiad plentyn a pherson ifanc, a llawer mwy.

Lefel 3

Prentisiaeth

Gallai’r pynciau gynnwys: Deall sut i ddiogelu lles plant a phobl ifanc; cefnogi iechyd a diogelwch plant a phobl ifanc; cefnogi lleferydd, iaith a chyfathrebu plant, a llawer mwy.

Lefel 5

Prentisiaeth Uwch

Gallai’r pynciau gynnwys: Deall sut o gefnogi staff i ddiogelu lles plant a phobl ifanc; cefnogi iechyd a diogelwch plant a phobl ifanc, rheoli goruchwyliaeth ac arwain a rheoli tîm.

Mae’r prentisiaethau’n cynnwys:

  • Diploma mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant
  • Sgiliau Hanfodol mewn Cymhwyso Rhifau
  • Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu

Gofynion mynediad

Mae’n rhaid i’r dysgwyr:

  • Fod yn byw neu’n gweithio yng Nghymru
  • Fod yn gyflogedig am o leiaf 16 awr bob wythnos drwy gydol y brentisiaeth

Mae’n rhaid i bob dysgwr gael asesiad cychwynnol.

At beth y bydd y cymhwyster yn arwain?

Ar ôl cwblhau pob lefel, caiff y dysgwyr symud ymlaen at:

  • Ddiploma Lefel 5 mewn Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant
  • Gradd Sylfaen yn Y Blynyddoedd Cynnar