Oes gennych chi ddiddordeb mewn hyfforddiant Arwain a Rheoli Tîm?

Bydd y cymhwyster hwn yn cefnogi swyddi megis arweinydd, goruchwylydd, rheolwr tîm neu swyddi tebyg.

Yn Pathways Training, rydym yn cynnig prentisiaethau mewn arwain a rheoli tîm a fydd yn darparu cymhwyster cenedlaethol cydnabyddedig i ddysgwyr. Bydd y dysgwyr yn datblygu sgiliau yn y gweithle am hyd at 18 mis.

Rydym yn cynnig:

Lefel 3

Prentisiaeth

Gallai’r unedau gynnwys: Rheoli perfformiad tîm, egwyddorion rheoli pobl, egwyddorion busnes, egwyddorion arweinyddiaeth a rheolaeth, rheoli datblygiad personol a phroffesiynol, a llawer mwy.

Lefel 4 & 5

Arweinyddiaeth a Rheolaeth

Datblygu’r sgiliau, gwybodaeth a galluoedd personol a fydd eu hangen arnoch i lwyddo.

Lefel 4

Rheolwyr canol newydd a darpar-reolwyr canol

Syniadau ar gyfer unigolion sydd eisiau gwella eu gwybodaeth a’u sgiliau technegol i fod yn arweinydd effeithiol.

Lefel 5

Rheolwyr prosiect, penaethiaiaid adran a rheolwyr yng nghanol eu gyrfaoedd

Ar gyfer unrhyw un sydd eisiau datblygu a gwella eu gwybodaeth technegol a strategol ac ennill goleuni pellach ar y maes.

Mae’r prentisiaethau’n cynnwys:

  • Diploma mewn Arwain/Rheoli Tîm
  • Sgiliau Hanfodol mewn Cymhwyso Rhifau
  • Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu

Gofynion mynediad

Mae’n rhaid i’r dysgwyr:

  • Fod yn byw neu’n gweithio yng Nghymru
  • Fod yn gyflogedig am o leiaf 16 awr bob wythnos drwy gydol y brentisiaeth.

Mae’n rhaid i bob dysgwr gael asesiad cychwynnol.

At beth y bydd y cymhwyster yn arwain?

Ar ôl cwblhau pob lefel, caiff y dysgwyr symud ymlaen at lwybrau arbenigol, megis

  • Prentisiaeth Uwch mewn Rheoli ac Arwain
  • Llwybrau Arbenigol a Rheoli