Oes gennych chi ddiddordeb mewn hyfforddiant Gwaith Chwarae?

Bydd y cymwysterau hyn yn rhoi’r sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth angenrheidiol i ddysgwyr i gwrdd â gofynion y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer gweithwyr chwarae.

Yn Hyfforddiant Pathways, rydym yn darparu Prentisiaethau mewn Gwaith Chwarae a fydd yn rhoi cymhwyster a gydanabyddir yn genedlaethol i ddysgwyr. Bydd dysgwyr yn datblygu sgiliau yn y gweithle a chael y cyfle i fynychu gweithdai wedi’i hamserlennu.

Rydym yn cynnig:

Lefel 2

Mae’r cymhwyster hwn yn darparu gwybodaeth fanwl am swyddogaeth gweithiwr chwarae lefel 2 wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc rhwng 4-16. Darparir dealltwriaeth o reoli amgylcheddau chwarae a gweithdrefnau rheoli staff eraill. Mae’r Ddiploma yn cwmpasu’r wybodaeth a’r sgiliau a fydd eu heisiau wrth weithio heb oruchwyliaeth.

Lefel 3

Mae’r cymhwyster hwn yn darparu gwybodaeth fanwl am swyddogaeth gweithiwr chwarae lefel 3 wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc rhwng 4-16. Darparir dealltwriaeth o reoli amgylcheddau chwarae a gweithdrefnau rheoli staff eraill. Mae’r Ddiploma yn cwmpasu’r wybodaeth a’r sgiliau a fydd eu heisiau wrth weithio heb oruchwyliaeth.

Mae’r prentisiaethau’n cynnwys:

  • Diploma mewn Gwaith Chwarae
  • Sgiliau Hanfodol mewn Cymwhyso Rhifau
  • Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu

Gofynion mynediad

Mae’n rhaid i’r dysgwyr:

  • Bod 16 oed neu hŷn i astudio Lefel 2
  • Bod 18 oed neu hŷn i astudio Lefel 3

At beth y bydd y cymhwyster yn arwain?

Ar ôl cwblhau pob lefel, caiff y dysgwyr symud ymlaen at lwybrau arbenigol, megis:

  • Gradd Sylfaen yn y Blynyddoedd Cynnar