Oes gennych chi ddiddordeb mewn hyfforddiant Gweinyddu Busnes?

Bydd y cymhwyster hwn yn cefnogi swyddi megis cynorthwyydd/swyddog gweinyddu, arweinydd tîm gweinyddol, goruchwyliwr swyddfa, cynorthwyydd neu ysgrifennydd personol.

Yn Pathways Training, rydym yn cynnig Prentisiaethau mewn Gweinyddu Busnes a fydd yn darparu cymhwyster cenedlaethol cydnabyddedig i ddysgwyr. Bydd y dysgwyr yn datblygu sgiliau yn y gweithle ac yn mynd i weithdai’r coleg am 15 mis.

Rydym yn cynnig:

Lefel 2

Prentisiaeth Sylfaen

Gallai’r pynciau gynnwys: cyfathrebu mewn amgylchedd busnes, deall sefydliadau cyflogwyr, egwyddorion darparu gwasanaethau gweinyddol, a llawer mwy.

Lefel 3

Prentisiaeth

Mae’r pynciau yn cynnwys rheoli datblygiad personol a phroffesiynol, egwyddorion cyfathrebu a gwybodaeth, egwyddorion busnes, a llawer mwy.

Mae’r prentisiaethau’n cynnwys:

  • Diploma mewn Gweinyddu Busnes (FfCCh)
  • Sgiliau Hanfodol mewn Cymhwyso Rhifau
  • Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu
  • Sgiliau Hanfodol mewn Llythrennedd Digidol

Gofynion mynediad

Mae’n rhaid i’r dysgwyr:

  • Fod yn byw neu’n gweithio yng Nghymru
  • Fod yn gyflogedig am o leiaf 16 awr bob wythnos drwy gydol y brentisiaeth

Mae’n rhaid i bob dysgwr gael asesiad cychwynnol.

At beth y bydd y cymhwyster yn arwain?

Ar ôl cwblhau pob lefel, caiff y dysgwyr ymud ymlaen at Brentisiaeth Uwch, Gradd Sylfaen neu raglen debyg.