Oes gennych chi ddiddordeb mewn hyfforddiant Gwasanaeth Cwsmeriaid?

Bydd y cymhwyster hwn yn cefnogi swyddi megis cynorthwyydd, cynrychiolydd neu asiant gwasanaeth cwsmeriaid, rheolwr, cydlynydd cysylltiadau cwsmer, arweinydd tîm gwasanaeth cwsmeriaid neu swyddi tebyg.

Yn Pathways Training, rydym yn cynnig prentisiaethau mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid a fydd yn darparu cymhwyster cenedlaethol cydnabyddedig i ddysgwyr. Bydd y dysgwyr yn datblygu sgiliau yn y gweithle gyda chymorth Asesydd am hyd at 1 flwyddyn.

Rydym yn cynnig:

Lefel 2

Prentisiaeth Sylfaen

Gallai’r unedau gynnwys: Darparu gwasanaeth cwsmeriaid, deall sefydliadau cyflogwyr, rheoli perfformiad a datblygiad personol, cyfathrebu ar lafar â chwsmeriaid, cyfathrebu yn ysgrifenedig â chwsmeriaid, a llawer mwy.

Lefel 3

Prentisiaeth

Gallai’r unedau gynnwys: Trefnu a darparu gwasanaeth cwsmeriaid, datrys problemau cwsmeriaid, egwyddorion busnes, rheoli datblygiad personol a phroffesiynol, datblygu adnoddau ar gyfer cefnogi cysondeb yn narpariaeth gwasanaeth cwsmeriaid, a llawer mwy

Mae’r prentisiaethau’n cynnwys:

  • Diploma mewn Gwasanaeth Cwsmeriaid
  • Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu
  • Sgiliau Hanfodol mewn Cymhwyso Rhifau

Gofynion mynediad

Mae’n rhaid i’r dysgwyr:

  • Fod yn byw neu’n gweithio yng Nghymru
  • Fod yn gyflogedig am o leiaf 16 awr bob wythnos drwy gydol y brentisiaeth

Mae’n rhaid i bob dysgwr gael asesiad cychwynnol.

At beth y bydd y cymhwyster yn arwain?

Ar ôl cwblhau’r Brentisiaeth, caiff y dysgwyr symud ymlaen at:

  • Ddiploma Level 4 mewn Rheoli Gwasanaeth Cwsmeriaid
  • Cymwysterau proffesiynol arbenigol