Oes gennych chi ddiddordeb mewn hyfforddiant Iechyd a Gofal Cymdeithasol?

Bydd y cymhwyster hwn yn cefnogi swyddi megis gweithiwr gofal, gweithiwr cymorth, cynorthwyydd gofal dydd, gofalwr cartref neu swyddi tebyg.

Yn Pathways Training, rydym yn cynnig prentisiaethau mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol a fydd yn darparu cymhwyster cenedlaethol cydnabyddedig i ddysgwyr. Bydd y dysgwyr yn datblygu sgiliau yn y gweithle gyda chymorth Asesydd am 15 mis.

Rydym yn cynnig:

Level 2

Prentisiaeth Sylfaen

Gallai’r unedau gynnwys: Swyddogaeth y gweithiwr iechyd a gofal cymdeithasol, deall problemau iechyd meddwl, ymwybyddiaeth o ddementia, achosion a lledaeniad heintiau, rhoi meddyginiaeth i unigolion a monitro’r effeithiau, a llawer mwy.

Level 3

Prentisiaeth

Gallai’r unedau gynnwys: Egwyddorion diogelu ac amddiffyn ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, swyddogaeth y gweithiwr iechyd a gofal cymdeithasol, deall problemau iechyd meddwl, deall anabledd corfforol, cynyddu ymwybyddiaeth am gyffuriau, alcohol neu sylweddau eraill gydag unigolion a grwpiau, a llawer mwy.

Mae’r prentisiaethau’n cynnwys:

  • Tystysgrif/Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol
  • Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu
  • Sgiliau Hanfodol mewn Cymhwyso Rhifau

Gofynion mynediad

Mae’n rhaid i’r dysgwyr:

  • Fod yn byw neu’n gweithio yng Nghymru
  • Fod yn gyflogedig am o leiaf 16 awr bob wythnos drwy gydol y brentisiaeth

Mae’n rhaid i bob dysgwr gael asesiad cychwynnol.

At beth y bydd y cymhwyster yn arwain?

Ar ôl cwblhau’r Brentisiaeth, caiff y dysgwyr symud ymlaen at:

  • Raglen Prentisiaeth Uwch
  • Rhaglen arbenigedd neu addysg bellach