Oes gennych chi ddiddordeb mewn hyfforddiant Mecaneg Amaethyddol?

Bydd y cymhwyster hwn yn cefnogi swyddi megis technegydd gwasanaeth neu swydd debyg.

Yn Pathways Training, rydym yn cynnig Prentisiaethau mewn Mecaneg Amaethyddol a fydd yn darparu cymhwyster cenedlaethol cydnabyddedig i ddysgwyr. Bydd y dysgwyr yn datblygu sgiliau yn y gweithle ac yn mynd i’r coleg ddau ddiwrnod yr wythnos am 2 flynedd.

Rydym yn cynnig:

Lefel 2

Prentisiaeth Sylfaen

Gallai’r pynciau gynnwys: Monitro a chynnal iechyd a diogelwch o fewn peirianneg yn seiliedig ar y tir, gweithrediadau peirianyddol yn seiliedig ar y tir – cymhwyso egwyddorion peirianyddol, gweithrediadau peirianyddol yn seiliedig ar y tir – deall sut i ddefnyddio offer a chyfarpar, eu gwasanaethu, eu cynnal a’u cadw, a llawer mwy.

Mae’r prentisiaethau’n cynnwys:

  • Diploma mewn Gweithrediadau Peirianyddol Seiliedig ar Waith Seiliedig ar y Tir
  • Sgiliau Hanfodol mewn Cymhwyso Rhifau
  • Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu
  • Sgiliau Hanfodol mewn Llythrennedd Digidol
  • Hawliau a Chyfrifoldebau Cyflogwyr.

Gofynion mynediad Mae’n rhaid i’r dysgwyr:

  • Fod yn byw neu’n gweithio yng Nghymru
  • Fod yn gyflogedig am o leiaf 16 awr bob wythnos drwy gydol y brentisiaeth.

Mae’n rhaid i bob dysgwr gael asesiad cychwynnol.

At beth y bydd y cymhwyster yn arwain?

Ar ôl cwblhau pob lefel, caiff y dysgwyr symud ymlaen at gyrsiau eraill sy’n ymwneud â’r diwydiant.